Multimedia Đọc Báo in
(Video) Bình yên trở lại buôn làng
16:22, 20/06/2023

Cuộc sống bình yên đã về lại buôn làng sau sự việc xảy ra ngày 11/6 vừa qua tại huyện Cư Kuin. Đặc biệt, sinh hoạt, sản xuất của bà con hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur đã dần ổn định, trở về với nhịp sống như thường nhật khi được lực lượng chức năng bảo đảm tốt an ninh trật tự.


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.