Multimedia Đọc Báo in
(Video) Hành trình của niềm tin và trách nhiệm
08:56, 20/06/2023

Ngày 21/6/1925, Báo “Thanh Niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên – khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong dòng chảy đấu tranh giành độc lập và lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Đắk Lắk với 47 năm hình thành, phát triển đã đóng góp tích cực vào những thành tựu chung ấy.


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.