Multimedia Đọc Báo in
(Infographic) 24 chương trình, dự án lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch ưu tiên đầu tư tại tỉnh Đắk Lắk
10:59, 15/01/2024

Theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch có 24 chương trình, dự án ưu tiên đầu tư.