Multimedia Đọc Báo in
(Video) Nhiều tiện ích từ thông báo lưu trú qua phần mềm ASM
14:53, 21/03/2024

Để đưa Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đến gần hơn với người dân, Công an tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhân rộng phần mềm thông báo lưu trú ASM tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, trường học, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.