Multimedia Đọc Báo in

Lấy ý kiến góp ý dự thảo các thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

17:41, 29/10/2021

Ngày 29-10, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030, do Ủy ban Dân tộc quản lý; Thông tư hướng dẫn quy trình đánh giá, giám sát thực hiện chương trình MTQG.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành hữu quan của tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có 14 ý kiến tập trung nghiên cứu, góp ý về tính phù hợp của dự thảo 2 thông tư với các văn bản pháp luật hiện hành, nhằm đảm bảo việc ban hành thông tư đúng pháp luật, không chồng chéo, mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác; bố cục, nội dung dự thảo; các vấn đề chưa phù hợp với thực tiễn; những vấn đề chưa rõ, chưa cụ thể…

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk.

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, đại diện Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk cho rằng nội dung của 2 thông tư đều là hướng dẫn thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần của Chương trình MTQG; vì vậy để bảo đảm tính tập trung, thống nhất của văn bản, đơn giản hóa quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị gộp nội dung của 2 thông tư thành 1 thông tư hoàn chỉnh. Nội dung hướng dẫn thực hiện của thông tư quá dài, cần nghiên cứu, sắp xếp lại. Thống nhất điều chỉnh một số nội dung trong toàn bộ văn bản: “xã khu vực III” thành “xã đặc biệt khó khăn”; “vùng dân tộc thiểu số” và “vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” (DTTS &MN) thành “vùng DTTS &MN”; “UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn” thành “UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã”. Ngoài ra, còn đề nghị bổ sung các nội dung vào Điều 23, Dự án 4; tại Khoản 2, Điều 53, Nội dung số 1, Tiểu dự án 1, Dự án 10; khoản 2, Điều 59, Tiểu mục 1, Nội dung số 2, Tiểu dự án 1, Dự án 10…

Đại biểu tỉnh Đắk Lắk trình bày góp ý dự thảo
Đại biểu tỉnh Đắk Lắk tham gia góp ý dự thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao những ý kiến phát biểu, góp ý tâm huyết của đại biểu. Đồng chí yêu cầu Ban Soạn thảo các thông tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu; tiếp tục tổ chức xin ý kiến các địa phương, các chuyên gia để nghiên cứu, khẩn trương hoàn hiện các thông tư trong thời gian sớm nhất; các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc để cùng thống nhất triển khai thực hiện Chương trình MTQG, cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Trung ương làm cơ sở để sẵn sàng triển khai Chương trình MTQG sau khi có văn bản hướng dẫn…

 Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia