Multimedia Đọc Báo in

Phụ nữ Đắk Lắk khẳng định vai trò và vị thế trong thời đại mới

06:53, 22/11/2021

Phát huy tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển”, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đưa phong trào phụ nữ tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội LHPN tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu và thực hiện các giải pháp để nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tiềm năng của phụ nữ, về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

Thông qua các hội nghị tham vấn, hội thảo, diễn đàn, buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành địa phương với hội viên, phụ nữ, Hội đã phối hợp giải quyết được nhiều vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, các chế độ, chính sách cho phụ nữ trên địa bàn, giúp chị em khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, nâng cao ý thức chủ động vượt khó vươn lên, giữ gìn phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

Với phương châm ‘‘Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động Hội”, các cấp Hội đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng tính liên hiệp nhằm thu hút hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hội đã thành lập Hội Nữ trí thức, xây dựng hàng chục câu lạc bộ nữ doanh nhân, thành lập tổ chức Hội trong các doanh nghiệp, các trường học… nhằm đưa hoạt động của Hội đến với các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh.

Công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Trong đó, hạt nhân lãnh đạo là các cấp ủy đảng, trách nhiệm trực tiếp và chủ yếu là cơ quan quản lý nhà nước các cấp, vai trò chủ thể là phụ nữ mà nòng cốt là các cấp Hội Phụ nữ.

Thường trực Tỉnh ủy đã xác định rõ vai trò quan trọng của công tác phụ nữ trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhất là sau khi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW và tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phụ nữ trong tình hình mới", Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 57-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của chỉ thị phù hợp với nhiệm vụ chính trị, điều kiện của từng địa phương, đơn vị; tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Đặc biệt chỉ đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện để các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh phát huy tốt vai trò làm nòng cốt trong tham mưu, đề xuất các giải pháp và vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động tham gia vào quá trình tổ chức, thực hiện phong trào, hoạt động đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ.

Trong những năm tới, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội, công tác phụ nữ tỉnh ta sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Để hoạt động ngày càng tốt hơn và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cần nghiên cứu, vận dụng sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xây dựng chương trình công tác có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp tình hình thực tiễn; chú trọng hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong xã hội, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, nhất là cấp chi hội; đặc biệt quan tâm đến phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; tăng cường đi cơ sở để nắm bắt thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm; thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực  giải quyết các vấn đề thiết thân cho phụ nữ và trẻ em gái.

Hội cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; vận động phụ nữ phát huy truyền thống, phẩm chất đạo đức, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề của bản thân, gia đình và địa phương; vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để giúp phụ nữ tự tin, tự quyết định cuộc sống của mình.

Phạm Minh Tấn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy


Ý kiến bạn đọc


BHXH huyện Krông Ana: Hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19
Với mục tiêu hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất cho người lao động theo tinh thần Nghị quyết số 116 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Krông Ana đã đẩy mạnh các giải pháp để nhanh chóng chi trả chế độ cho người được thụ hưởng.