Multimedia Đọc Báo in

Tăng mạnh tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

08:31, 15/11/2021

Sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 – 2020, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nâng tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT, góp phần nâng cao an sinh xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Nghị quyết số 21-NQ/TW ra đời là bước ngoặt quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng đối với chính sách BHXH, BHYT, khẳng định tầm quan trọng, vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội nói riêng và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước nói chung. Nghị quyết định hướng: Từng bước mở rộng vững chắc hệ thống BHXH và an sinh xã hội, tiến tới áp dụng chế độ BHXH cho mọi người lao động, mọi tầng lớp nhân dân và thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc sức khỏe; đổi mới chính sách viện phí; tiến tới BHYT toàn dân và mục tiêu đề ra đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và trên 80% dân số tham gia BHYT.

Để thực hiện mục tiêu Nghị quyết đề ra, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 21-CTr/TU, ngày 18-1-2013 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020” nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức triển khai tuần tự theo từng bước, áp dụng từng giải pháp đối với từng địa bàn, theo từng nhóm đối tượng. Trước hết, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân để hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của nghị quyết và chính sách BHXH, BHYT.

Đại lý thu BHXH, BHYT thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar tuyên truyền, tư vấn cho người dân trên địa bàn tham gia BHXH tự nguyện (Ảnh chụp trước ngày 27-4).

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh đã dành chuyên trang, chuyên mục, đăng tải nhiều tin, bài về thực hiện chính sách BHXH, BHYT. BHXH tỉnh đăng tải kịp thời, đầy đủ các tin tức, hoạt động của ngành BHXH và các văn bản của Đảng, Nhà nước; thường xuyên cập nhật những thông tin mới, xây dựng chuyên mục “Hỏi đáp” kịp thời trả lời những thắc mắc của người lao động liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn tại cổng thông tin điện tử của ngành. Đồng thời thường xuyên tổ chức đối thoại, tư vấn cho cán bộ và người lao động tại các doanh nghiệp, hội, đoàn thể… nhằm nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHYT.  Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT đối với sự phát triển và ổn định chính trị - xã hội.

Từng bước mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT

Trong giai đoạn 2012 – 2020, lộ trình của chiến lược BHXH, BHYT đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống người dân, những quan điểm đúng đắn của Đảng về an sinh xã hội được khẳng định thông qua việc mở rộng quyền lợi của người tham gia; Quỹ Khám chữa bệnh BHYT được quản lý chặt chẽ; chất lượng khám chữa bệnh, dịch vụ y tế được nâng cao; mức độ hài lòng của nhân dân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, thủ tục đăng ký tham gia và thanh toán các chế độ bảo hiểm từng bước được nâng lên.

Với những nỗ lực trong chỉ đạo triển khai, thực hiện, số người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN của tỉnh qua các năm, bao phủ BHYT được mở rộng, hoàn thành và vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT được Chính phủ giao. So với năm 2012, tính đến ngày 31-12-2020, toàn tỉnh có 115.061 người tham gia BHXH, tăng 20.566 người (tăng 21,8%); có 1.673.926 người tham gia BHYT, tăng 399.110 người (tăng 31,3%); 89.787 người tham gia BHTN, tăng 9.821 người (tăng 13,9 %), tỷ lệ tham gia BHTN so với lực lượng lao động là 8,27%. Số người tham gia BHXH trong tỉnh chiếm 10,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; đặc biệt, tỷ lệ bao phủ BHYT tiếp tục có sự tăng trưởng và đã đạt độ bao phủ 90,23% dân số toàn tỉnh.

Để tiếp tục duy trì thành quả và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc; thay đổi phương thức giao nhận hồ sơ giữa cơ quan BHXH với người dân, đơn vị sử dụng lao động; thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, giải quyết giao nhận hồ sơ, chi trả chế độ trực tiếp qua bưu điện, ngân hàng đúng quy trình, tiến độ; ứng dụng và sử dụng các phần mềm hỗ trợ có hiệu quả để giải quyết hồ sơ, chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH đảm bảo chính xác, kịp thời; thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; duy trì và củng cố cơ chế “một cửa”, giảm phiền hà cho cá nhân và đơn vị đến giao dịch, cơ bản đáp ứng thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Kim Hoàng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nô nức ngày hội tòng quân
Sáng 8/2, các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân 2023, tiễn các thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.