Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng, nhân rộng mô hình tuyên truyền điểm về phòng, chống ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

10:08, 20/11/2021

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phấn đấu trên 90% đồng bào DTTS vùng sâu, vùng xa, biên giới được tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức phòng, chống tội phạm về ma túy, tác hại của ma túy đối với gia đình, cộng đồng; 100% hộ gia đình là người DTTS không trồng cây có chứa chất ma túy; 100% hộ gia đình đồng bào DTTS đăng ký xây dựng xã, phường, thôn, buôn không có tệ nạn ma túy; xây dựng lực lượng nòng cốt là đồng bào DTTS tại chỗ ở vùng đồng bào DTTS và miền núi triển khai các mô hình tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy phù hợp, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, nơi có nguy cơ cao về tệ nạn ma túy.

Già làng, người có uy tín huyện Krông Năng gặp gỡ, tuyên truyền chính sch1 pháp luật cho người dân trên địa bàn. (Ảnh minh họa)
Già làng, người có uy tín huyện Krông Năng gặp gỡ, tuyên truyền chính sách pháp luật cho người dân trên địa bàn. (Ảnh minh họa)

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trong vùng đồng bào DTTS và miền núi bằng nhiều hình thức; lựa chọn nội dung phù hợp để biên soạn, xuất bản sổ tay và các ấn phẩm tuyên truyền bằng tiếng Việt và tiếng DTTS cấp phát cho người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi; xây dựng và phát triển Câu lạc bộ “Đồng bào DTTS phòng, chống ma túy” tại thôn, buôn, nhà sinh hoạt cộng đồng và các địa bàn trọng điểm về ma túy; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống ma túy; xây dựng, nhân rộng mô hình tuyên truyền điểm về phòng, chống ma túy, chống trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy gắn với phát triển kinh tế trong vùng đồng bào DTTS và miền núi...  

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc