Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi

19:28, 06/01/2018

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 02//QĐ-UBND, ngày 2-1-2018 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục, pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021”.

f
Cán bộ Phòng CSGT - Công an tỉnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân xã Cư Huê (huyện Ea Kar).

Theo đó, mục tiêu đến năm 2021, phấn đấu 100% cán bộ, công chức của cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở được phổ biến, giáo dục, pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về các chủ trương, đường lối về chính sách dân tộc; 100% đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi được cập nhật thông tin, tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu cầu nhiệm vụ; trên 70% đồng bào vùng DTTS và miền núi được phổ biến, giáo dục về các chính sách liên quan đến công tác và chính sách dân tộc…

 

Hoàng Tuyết

 


Ý kiến bạn đọc