Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường truyền thông, tuyên truyền về bảo hiểm y tế

10:44, 18/06/2022

Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7). 

Theo đó, nhằm tiếp tục truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT; khuyến khích, vận động nhân dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của những người làm công tác BHYT và cán bộ, nhân viên ngành y tế, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội và các sở, ngành liên quan tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT nhân Ngày BHYT Việt Nam 1/7.

Cụ thể, chỉ đạo Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về BHYT gắn với việc thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025; thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam 1/7 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương như: tọa đàm, đăng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng…; tổ chức treo các băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về BHYT. 

Bệnh nhân BHYT điều trị tại cơ sở y tế.
Bệnh nhân BHYT điều trị tại cơ sở y tế.

Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT, khám chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ BHYT. 

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến cuối năm 2021, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 88,8 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân. 

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc