Multimedia Đọc Báo in

Cựu chiến binh Buôn Đôn nêu gương trong các phong trào

09:28, 13/09/2022

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Buôn Đôn hiện có 11 tổ chức cơ sở hội, với 1.933 hội viên, sinh hoạt tại 103 chi hội.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Hội, thời gian qua các cấp hội CCB huyện Buôn Đôn đã vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, chủ động triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, các cấp Hội CCB huyện Buôn Đôn đã phối hợp với các ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế, tạo điều kiện cho CCB vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, Hội CCB huyện Buôn Đôn đã nhận ủy thác với các ngân hàng hơn 64 tỷ đồng cho gần 1.800 lượt hội viên vay phát triển kinh tế; vận động cán bộ, hội viên xây dựng quỹ nội bộ giúp nhau xóa đói giảm nghèo được gần 2,8 tỷ đồng, cho 850 lượt hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không có lãi.

Nhiều hội viên CCB huyện Buôn Đôn xây dựng được những mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nhờ vậy, trong 5 năm qua, Hội CCB huyện Buôn Đôn đã xóa được 173 hộ nghèo; nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo và phát triển kinh tế khá, giàu. Đơn cử như hộ ông Trương Văn Dũng, hội viên Chi hội CCB thôn Hòa Nam, xã Ea Nuôl. Với sự hỗ trợ của đồng đội cùng với ý chí và nghị lực quyết tâm vượt khó, dám nghĩ, dám làm, ông Dũng đã xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, với 2 ha vườn trồng cây luân canh; chăn nuôi đàn bò gần 70 con; chăn nuôi thêm heo nái, gia cầm… hằng năm cho thu nhập từ 350 - 400 triệu đồng.

Gương mẫu, tiên phong trong xây dựng nông thôn mới, nhiều CCB huyện Buôn Đôn đã tự nguyện hiến đất, cây cối, vật kiến trúc, đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng các công trình công cộng. Trong 5 năm qua, các hộ hội viên CCB huyện đã hiến 1,5 tỷ đồng tiền mặt, gần 9.000 m2 đất, và đóng góp gần 2.000 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.

Ông Trương Văn Dũng – hội viên Chi hội CCB thôn Hòa Nam, xã Ea Nuôl chăn nuôi đàn bò quy mô gần 70 con.

Ngoài ra, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mình, cán bộ, hội viên CCB huyện Buôn Đôn còn giữ vai trò nòng cốt trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và đã trở thành lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

Quốc An


Ý kiến bạn đọc