Multimedia Đọc Báo in

Đại hội lần thứ I Hội Doanh nhân trẻ huyện Cư M’gar

11:22, 25/12/2022

Hội Doanh nhân trẻ huyện Cư M’gar vừa tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Hội Doanh nhân trẻ huyện Cư M’gar được thành lập theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh. Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật. Trụ sở của Hội đặt tại Văn phòng Hội Liên hiệp thanh niên huyện Cư M’gar.

th
Đại biểu tham dự tại Đại hội.

Hội Doanh nhân trẻ huyện Cư M’gar hoạt động dựa trên mục tiêu đoàn kết, tập hợp doanh nhân trẻ, thanh niên làm kinh tế trên địa bàn huyện cùng xây dựng và phát triển hội viên, tổ chức hội; đào tạo nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho hội viên; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; xây dựng tổ chức Hội vì mục tiêu phát triển vững mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

Đại hội đề ra một số mục tiêu trong nhiệm kỳ gồm: Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp hội viên thông qua các chương trình như “Cà phê doanh nhân” với chủ đề do các hội viên lựa chọn; tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện, trao đổi do các chuyên gia bên ngoài thực hiện. Đồng thời giới thiệu cơ hội kết nối kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; giới thiệu dự án và kết nối nhu cầu hợp tác đầu tư, bao gồm cả các dự án của hội viên; giới thiệu cơ hội tiếp cận các nguồn lực phục vụ hoạt động của doanh nghiệp gồm cả các nguồn lực từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước; hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của hội viên...


Ban chấp hành Hội Doanh nhân Trẻ huyện Cư Mgar khoá I, nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt tại Đại hội.
Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ huyện Cư M'gar khoá I, nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội gồm 11 thành viên, ông Trịnh Ngọc Nê, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Anh Đắk Lắk được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ huyện Cư M’gar khoá I, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ngay sau Đại hội, Hội Doanh nhân trẻ huyện Cư M’gar sẽ phối hợp với Huyện Đoàn Cư M’gar tổ chức chương trình thiện nguyện “Xuân yêu thương” để tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện vui xuân, đón Tết.

Hồng Chuyên

 

 


Ý kiến bạn đọc