Multimedia Đọc Báo in

Ký kết tài trợ dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

15:27, 21/03/2023

Ngày 21/3, Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (JBCIA), Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đắk Lắk về việc thực hiện Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” (Dự án) .

Việc ký kết diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Theo đó, JBCIA cam kết cung cấp 55.000 USD cho Sở VHTTDL để thực hiện các hoạt động của Dự án; chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động, chi tiêu và tiến độ nhằm đạt được các đầu ra của Dự án. Bên cạnh đó, JBCIA sẽ xây dựng kế hoạch giám sát dự án và sẽ giám sát, quản lý kết quả Dự án dựa trên các tiêu chí dành cho từng hoạt động và các báo cáo kiểm tra do Sở VHTTDL cung cấp…

JBCIA và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kí biên bản ghi nhớ về việc thực hiện Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” bằng hình thức trực tuyến.

Sở VHTTDL chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá, lựa chọn các địa phương trên địa bàn tỉnh liên quan đến vấn đề Dự án và xây dựng kế hoạch triển khai Dự án hiệu quả để đạt được các kết quả tối ưu nhất; tổ chức ký hợp đồng với các đơn vị có đủ trình độ và mua sắm các nguồn lực và nguyên vật liệu cần thiết để tiến hành các hoạt động của Dự án…

Lớp truyền dạy chiêng trẻ dân tộc M'nông tại huyện Lắk, một trong những hoạt động của Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” năm 2022 do JBCIA tài trợ.

Trong năm 2022, JBCIA đã tài trợ thực hiện Dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”, không những đã góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng theo cam kết trong hồ sơ đăng ký với UNESCO, mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, truyền thống giữa nhân dân tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Jeollabuk; làm sâu sắc hơn quan hệ tốt đẹp giữa hai tỉnh được thiết lập từ năm 2017 đến nay.

Mai Sao

 


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia