Multimedia Đọc Báo in

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường

18:09, 09/05/2023

Chiều ngày 9/5, Đoàn giám sát số 51 của HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập từ năm 2018 - 2023 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Bà Phạm Thị Phương Hoa – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Sở TN&MT cho biết, Sở hiện có 5 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Kỹ thuật địa chính. Sở đã đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xây dựng các phương án và triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị, giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, Sở đã tinh giản được 97 biên chế viên chức, tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tinh gọn hơn, giảm kinh phí chi thường xuyên, giảm số lượng đầu mối các phòng chuyên môn, nghiệp vụ…

Đoàn giám sát làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tuy nhiên, hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập còn gặp một số tồn tại, hạn chế như: trụ sở làm việc, máy móc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác của một số đơn vị còn lạc hậu, không đồng bộ; số lượng viên chức, lãnh đạo cấp phòng các đơn vị còn thiếu, chưa được tuyển dụng, bổ nhiệm kịp thời do Bộ, ngành liên quan chưa có văn bản hướng dẫn, quy định; công tác giải thể Trung tâm Kỹ thuật địa chính gặp vướng mắc do đơn vị chưa hoàn thiện phương án xử lý về tài chính…

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Đình Nhuận phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Sở TN&MT đã kiến nghị với Đoàn giám sát một số nội dung như: đề nghị sớm ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý ngành để áp dụng, thực hiện; sớm ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý tại địa phương…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn giám sát Phạm Thị Phương Hoa ghi nhận những kết quả Sở TM&MT đã đạt được thời gian qua trong việc sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Đồng thời đề nghị Sở TN&MT tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; bám sát các nội dung nhiệm vụ nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phân loại xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong các đơn vị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc cố tình né tránh hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao; có giải pháp, biện pháp, chế tài phù hợp đối với những cá nhân làm ảnh hưởng đến việc giải thể Trung tâm Kỹ thuật địa chính…

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.