Multimedia Đọc Báo in

Phát động triển khai điểm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại xã Dur Kmăl

11:18, 14/09/2023

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa tổ chức Hội nghị truyền thông, tuyên truyền phát động triển khai điểm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana.

Triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Dur Kmăl đã chỉ đạo trực tiếp cho cấp ủy, ban tự quản và ban công tác mặt trận thôn, buôn cung cấp thông tin nhận biết phiếu khảo sát đến người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, xã Dur Kmăl đạt 12/19 tiêu chí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025; có 7 tiêu chí chưa đạt gồm: Trường học, Cơ sở vật chất văn hoá, Thu nhập, Tổ chức sản xuất, Y tế, Văn hoá và Môi trường.

ông
Ông Lê Xuân Sương - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém cần thiết phải tăng cường khắc phục và phát động thi đua thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí theo văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cấp ủy, UBND tỉnh về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 - 2025 lồng ghép theo 5 nội dung của MTTQ Việt Nam. Qua đó nhằm động viên các tầng lớp nhân dân xã Dur Kmăl đoàn kết, hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của xã, huyện nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung.

Đại diện
Đại diện các đơn vị ký cam kết tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Xuân Sương - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã hội của xã Dur Kmăl quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao để chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ trọng đại của dân tộc, của đất nước, của địa phương hàng năm; phát huy, củng cố, duy trì kết quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã đã đạt được, chú trọng phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền vận động thực hiện hiệu quả 7 tiêu chí còn lại.

Đồng thời động viên đồng bào các dân tộc của xã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh giai đoạn 2021-2025; phấn đấu sớm đưa xã Dur kmăl hoàn thành các mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Vân Anh

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.