Multimedia Đọc Báo in

Trợ lực cho đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao đời sống

08:41, 08/10/2023

Với những mô hình và cách làm hiệu quả, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc giai đoạn 2022 - 2026”.

Thực hiện Đề án số 07, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ thuộc Đội Công tác phát động quần chúng tỉnh (Đội công tác 253 tỉnh) triển khai mô hình “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ một hộ đồng bào DTTS thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. Năm 2022, các thành viên của Tổ 2, Đội công tác 253 tỉnh đã chọn gia đình bà H’Brơih Mlô - hộ nghèo ở buôn Yang Reh (xã Yeng Reh, huyện Krông Bông) để “trao cần câu” phát triển trồng trọt, chăn nuôi.

Buôn Trưng (xã Cư Bông, huyện Ea Kar) được đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Các thành viên trong tổ đã tự đóng góp tiền mua một cặp heo giống, 10 con ngan giống và gần 100 cây giống các loại hỗ trợ cho gia đình bà H’Brơih. Đồng thời hướng dẫn gia đình bà làm chuồng, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng dịch bệnh, tận dụng phế phẩm chăn nuôi ủ thành phân bón cho cây trồng. Vào những tháng mùa khô, các thành viên của tổ còn hỗ trợ bà chở nước từ hồ Yang Reh về tưới cho cây trồng. Cách làm “cầm tay chỉ việc” ấy đã đem lại “quả ngọt”. Gia đình bà H’Brơih đã bán heo thu về hơn 20 triệu đồng, đàn ngan giúp gia đình cải thiện bữa ăn. Một số cây trồng bắt đầu cho thu bói. Vui hơn cả, bà đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm cũ trong trồng trọt, chăn nuôi. Bà còn nói cho các hộ xung quanh về cách cải tạo vườn tạp, không bỏ đất hoang.

 

Đến đầu năm 2023, toàn tỉnh còn 35.982 hộ nghèo DTTS, giảm 5.533 hộ so với năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm 3,66% (từ 26,74% xuống còn 23,08%, đạt chỉ tiêu đề ra).

Tại huyện Ea Kar, thực hiện Đề án số 07, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 75-KH/HU, ngày 19/10/2022, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các mô hình, cách làm phù hợp, hiệu quả nhằm trợ giúp đồng bào DTTS trên địa bàn huyện. Năm 2022 và 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy, các đơn vị kết nghĩa và UBND xã Cư Bông đã hỗ trợ 6 hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn đều là người DTTS của buôn Trưng (xã Cư Bông) cây giống sầu riêng để thực hiện mô hình cải tạo vườn tạp với tổng trị giá 40 triệu đồng.

Gia đình bà Amí Doanh là hộ nghèo ở buôn Trưng, con gái đầu bị bại não, chồng thường xuyên đau ốm, 6 sào đất vườn không có vốn đầu tư. Sau khi được chọn hỗ trợ cải tạo vườn tạp, gia đình bà đã được hướng dẫn kỹ thuật làm đất, múc hố, xuống giống, bón phân, chăm sóc cây trồng. Sau gần 1 năm, vườn cây dần phát triển xanh tốt.

Các thành viên Đội công tác 253 tỉnh hỗ trợ cây giống và hướng dẫn cách chăm sóc cho gia đình bà H'Brơih Mlô ở buôn Yang Reh (xã Yang Reh, huyện Krông Bông).

Từ năm 2022, toàn tỉnh đã triển khai 37 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS. Công tác bảo tồn tiếng nói, chữ viết, các giá trị văn hóa truyền thống, hỗ trợ phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống của đồng bào DTTS được quan tâm bằng các hoạt động, chính sách cụ thể… Từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa 206 công trình giao thông, thủy lợi, đã giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước sản xuất phục vụ đồng bào dân tộc tại chỗ, các tuyến đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 85,96%.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê, qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU cùng với các chủ trương, nghị quyết, chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách dân tộc, cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng cơ bản nhu cầu thiết yếu của người dân vùng đồng bào DTTS. Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS tiếp tục được phát huy và lưu giữ. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS từng bước được cải thiện.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc