Multimedia Đọc Báo in

Huyện Buôn Đôn: Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc

17:22, 12/06/2024

Trong 2 ngày 11 và 12/6, Phòng Dân tộc huyện Buôn Đôn tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở của 7/7 xã. 

Hơn 100 học viên tham gia lớp tập huấn đã được nghe báo cáo viên trao đổi các chuyên đề: Cung cấp thông tin về thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại địa phương; Một số nội dung liên quan đến Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; Nâng cao kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số - kế hoạch hóa gia đình; Tác hại và hậu quả của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Tìm hiểu về Luật hôn nhân và gia đình; các quy định trong xử lý vi phạm hành chính về hôn nhân gia đình, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Thực hiện Đề án 489 của Chính phủ triển khai giai đoạn II (2021 - 2025) và Tiểu dự án 2 (Dự án 9, Chương trình 1719 về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS và miền núi”, Phòng Dân tộc huyện Buôn Đôn đã tham mưu cho UBND huyện triển khai nhiều văn bản để góp phần đạt được các mục tiêu Đề án, Dự án đặt ra, trong đó công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ cấp xã, công chức phụ trách công tác dân tộc và tuyên truyền viên pháp luật cấp cơ sở được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Cán bộ phụ trách công tác dân tộc xã Krông Na (huyện Buôn Đôn)
Cán bộ phụ trách công tác dân tộc xã Krông Na tìm hiểu các chuyên đề tập huấn.

Qua lớp tập huấn góp phần trang bị kiến thức dân tộc, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc của huyện Buôn Đôn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống...

Hoàng Ân

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.