Multimedia Đọc Báo in

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiểm tra điều lệnh năm 2022

08:42, 20/04/2022

Ngày 19/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiểm tra điều lệnh cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ khối cơ quan Bộ Chỉ huy.

Nội dung kiểm tra gồm lễ tiết, tác phong quân nhân; điều lệnh quản lý bộ đội; các văn bản về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; điều lệnh đội ngũ.

Qua kiểm tra hầu hết quân nhân điều thực hiện khá tốt các nội dung; động tác kỹ thuật thuần thục, chuẩn xác. Kết quả, 100% quân nhân đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá và giỏi.

Quân nhân tham gia kiểm tra điều lệnh đội ngũ
Quân nhân tham gia kiểm tra điều lệnh.

Đợt kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện và nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Qua đó, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, pháp luật, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.