Multimedia Đọc Báo in

80 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

10:29, 14/05/2024

Từ ngày 14 đến 29/5, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh (QP&AN) tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN, đối tượng 3, khóa 110.

Tham dự lớp bồi dưỡng có 80 học viên là cán bộ trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức danh tương đương của các ban, ngành cấp huyện, đại biểu HĐND cấp huyện.

Trong đợt học tập này, học viên sẽ được nghiên cứu quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh.

Các đại biểu tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.
Các đại biểu tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

Học viên còn được thông tin, tìm hiểu về các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện…

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mỗi cán bộ, đảng viên không những phải giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, mà còn phải có kiến thức cơ bản về QP&AN, nắm chắc và vận dụng tốt quan điểm, đường lối của Đảng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Song Quỳnh


Ý kiến bạn đọc