Multimedia Đọc Báo in

Về Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh:

Tiếp tục giao cho Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên làm chủ đầu tư

16:58, 14/05/2015

Sở Xây dựng vừa có văn bản trình UBND tỉnh xem xét thống nhất giao cho Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên tiếp tục làm chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh.

Theo đó, nhà đầu tư phải ký quỹ cam kết thực hiện dự án 3% theo quy định. Khu du lịch trên được UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao Công ty Cổ phần Trung Nguyên lập quy hoạch chi tiết xây dựng tại Công văn 4279/UBND-CN, ngày 5-11-2007, với diện tích 40 ha. Sau khi có chủ trương, nhà đầu tư đã lập quy hoạch chi tiết 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 4-12-2009. Nhà đầu tư đã phối hợp với UBND TP. Buôn Ma Thuột tổ chức công bố quy hoạch, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên đến nay dự án vẫn chưa triển khai thực hiện.

Lê Hương 


Ý kiến bạn đọc