Multimedia Đọc Báo in

Phê duyệt bổ sung 2 danh mục dự án có sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lắk

17:12, 03/08/2016

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2253/QĐ-UBND, ngày 29-7-2016 về việc phê duyệt bổ sung 2 danh mục dự án có sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Lắk.

a
Ảnh minh họa

Cụ thể, 2 danh mục gồm: Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và phân lô đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn 1, thị trấn Liên Sơn và Dự án mở rộng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, xã Buôn Triết.

Trong đó, Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng và phân lô đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn 1, thị trấn Liên Sơn do UBND huyện Lắk làm chủ đầu tư với diện tích sử dụng đất 14.371 m2; vị trí tại các lô đất quy hoạch: Khu C, Khu F, Khu G- Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư số 1, thị trấn Liên Sơn (UBND huyện Lắk phê duyệt tại Quyết định số 540/QĐ-UBND, ngày 12-3-2009). Giải pháp thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất đô thị và thực hiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Dự án mở rộng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, xã Buôn Triết do Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, xã Buôn Triết làm chủ đầu tư với diện tích sử dụng đất 504,6m2; vị trí thửa đất số 54, tờ bản đồ số 174, thôn 2, xã Buôn Triết. Giải pháp thực hiện thu hồi đất, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

UBND huyện Lắk có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thực hiện thủ tục về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đồng thời, thông báo cho chủ đầu tư công trình dự án (người sử dụng đất) thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục về giao đất theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về đất đai; Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt.

Thúy Hồng
 


Ý kiến bạn đọc