Multimedia Đọc Báo in

Sở NN-PTNT tuyên truyền cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật

16:53, 24/11/2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền cải cách hành chính và phổ biến giáo dục pháp luật cho lãnh đạo, công chức, viên chức các phòng, chi cục, trung tâm và các đơn vị trực thuộc Sở.

Tại hội nghị, các học viên đã được quán triệt các nội dung liên quan đến cải cách hành chính và phổ biến giáo dục pháp luật như: Kế hoạch số 6769, ngày 11-8-2018 của UBND tỉnh về Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018; Quyết định số 344, ngày 9-3-2018 của Sở NN-PTNT về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính các đơn vị trực thuộc sở; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 139, ngày 31-12-2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Công tác phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan hành chính nhà nước; Công tác thi đua khen thưởng và các nội dung hoạt động của Cụm thi đua của Sở...

Toàn cảnh buổi hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, công chức, viên chức của Sở NN-PTNT nâng cao kiến thức, kỹ năng để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy và tăng cường hiệu quả của công tác cải cách hành chính của ngành. 

Băng Châu - Thùy Linh


Ý kiến bạn đọc