Multimedia Đọc Báo in

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 104 đảng viên mới

22:46, 08/05/2019
Từ ngày 6 đến 10-5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 104 đảng viên mới khóa 1, năm 2019.
 
Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lê nin - Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Các học viên tham gia lớp học
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng
 
Lớp bồi dưỡng nhằm giúp đảng viên mới xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị nơi công tác, học tập; đồng thời không ngừng phấn đấu để giữ vững danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


Nguy cơ mất an toàn hồ đập trong mùa mưa bão
Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 62 hồ, đập, thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp cần được sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí, những công trình này chưa được sửa chữa kịp thời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết có những diễn biến bất thường như hiện nay.