Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên

21:54, 02/12/2019

Sáng 2-12, tại  TP. Buôn Ma Thuột, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 cụm số 4, Ban Tuyên giáo 13 Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Tham dự hội nghị có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng và lãnh đạo Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn; lãnh đạo Ban Tuyên giáo 13 Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

3123
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực miền Trung – Tây Nguyên đã chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy những nội dung về công tác tuyên truyền theo yêu cầu, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ban hành hướng dẫn, định hướng tuyên truyền những sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm, chỉ thị, kết luận của Trung ương; tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, kết luận của Trung ương; tổ chức tốt hội nghị giao ban báo chí định kỳ, hội nghị báo cáo viên trực tuyến; tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vụ việc tiêu cực mà báo chí phản ánh; tổ chức tốt hội thi báo cáo viên giỏi các cấp…

4234
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu chào mừng hội nghị

Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy cũng quan tâm triển khai việc bổ sung, chỉnh lý, tái bản, hướng dẫn biên soạn lịch sử Đảng bộ các địa phương; tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng hướng dẫn, đôn đốc hưởng ứng, tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn II (2019-2020); tích cực tham mưu Ban Thường vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

4324
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, địa phương; công tác tuyên truyền, chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp; tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, địa phương; tăng cường quản lý hoạt động báo chí, định hướng dư luận xã hội, tham mưu tổ chức tốt giao ban và họp báo định kỳ...

3123
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa nêu ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh đó, cần tổ chức học tập, sinh hoạt có chất lượng chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới”; tham mưu giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm; nâng cao khả năng sử dụng mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ tuyên giáo các cấp trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Nguyễn Xuân

 

 

 


Ý kiến bạn đọc