Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc Triển lãm chuyên đề "Ngày hội non sông"

17:35, 24/03/2021
Ngày 24-3, Bảo tàng Đắk Lắk khai mạc Triển lãm chuyên đề “Ngày hội non sông” nhằm chào mừng và phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Triển lãm gồm 3 chủ đề chính: Bác Hồ với Quốc hội Việt Nam; Dấu ấn Quốc hội Việt Nam; Những hoạt động nổi bật của Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp tỉnh Đắk Lắk.
      
Ông Đinh Một...
Ông Đinh Một - Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk trình bày nội dung chuyên đề triển lãm

Hơn 130 tư liệu, hình ảnh được giới thiệu, trưng bày tại triển lãm góp phần thể hiện rõ nét những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp nói chung, Đoàn ĐBQH và HĐND các cấp tỉnh Đắk Lắk nói riêng qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực của Nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.    

Cắt băng...
Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác bầu cử; về quyền và trách nhiệm công dân đối với đất nước; tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.     

Đông đảo...
Đông đảo khách tham quan triển lãm

Triển lãm mở cửa phục vụ mọi tầng lớp nhân dân và du khách từ ngày 24-3 đến hết tháng 5-2021.

 
Phương Đình
                                                                                                  

Ý kiến bạn đọc