Multimedia Đọc Báo in

Huyện Đoàn Lắk: Xây dựng mô hình "Vườn ươm thanh niên"

20:43, 19/07/2021

Ban Thường vụ Huyện Đoàn Lắk cho biết, Huyện Đoàn vừa xây dựng mô hình điểm “Vườn ươm thanh niên” năm 2021 tại xã Đắk Nuê.

Đây là điểm đầu tiên triển khai mô hình “Vườn ươm thanh niên” trong năm 2021 của Huyện Đoàn Lắk. Sau một buổi ra quân, các đoàn viên, thanh niên đã ươm được 1.000 cây hoa giấy. Bầu ươm và cây giống sau khi phát triển sẽ tặng cho các đoàn viên thanh niên và hộ dân tiến hành trồng trên nhiều tuyến đường tại địa phương.

a
Các đoàn viên, thanh niên ươm cây hoa giấy tại mô hình điểm xã Đắk Nuê.

Mô hình “Vườn ươm thanh niên” được Ban Thường vụ Huyện Đoàn Lắk triển khai với mục đích phát huy tinh thần xung kính, tình nguyện tuổi trẻ, vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong nông thôn và thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13-10-2020 của Huyện ủy Lắk về “Tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030”.

Dự kiến, trong thời gian tới Huyện Đoàn Lắk sẽ tiếp tục triển khai mô hình tại nhiều địa điểm, nhân rộng cây giống, đa dạng chủng loại; phấn đấu hỗ trợ 10.000 cây giống các loại... cho các hộ dân và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. 

Khánh Huyền