Multimedia Đọc Báo in

Đảng ủy xã Yang Reh (huyện Krông Bông): Chú trọng kết nạp đảng viên đối với người có đạo

07:47, 22/10/2012
Xác định công tác phát triển đảng viên là người có đạo là nhân tố góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong vùng đồng bào có đạo, tạo nguồn cán bộ tại chỗ, xóa được những thôn, buôn chưa có tổ chức Đảng, trong những năm qua Đảng ủy xã Yang Reh (huyện Krông Bông) luôn chú trọng đến việc phát triển đội ngũ cán bộ đảng viên trong các tôn giáo.

  Toàn xã có 3 tôn giáo lớn: Tin lành, Phật giáo và Thiên chúa giáo, chiếm 57% dân số trong toàn xã. Nhìn chung, các tôn giáo hoạt động theo pháp luật, gắn bó với dân tộc, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương, tuân thủ chính sách, pháp luật, đoàn kết, chung sức đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Xác định, công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, chính vì vậy, Đảng ủy xã và các Chi bộ trực thuộc luôn nâng cao nhận thức và thường xuyên chăm lo công tác phát triển đảng viên, củng cố đội ngũ của đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, chú trọng những địa bàn trọng điểm, các  buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, vùng tôn giáo, khắc phục tình trạng một số thôn, buôn chưa có đảng viên và tổ chức Đảng. Đặc biệt là từ khi có Quy định 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên tham gia sinh hoạt tôn giáo, Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng ủy xã tiến hành nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Đây là cơ sở định hướng cho công tác kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo khi tham gia sinh hoạt tôn giáo; đồng thời xóa bỏ những tư tưởng định kiến đối với người có đạo khi xem xét kết nạp vào Đảng, giải tỏa tâm lý một số quần chúng còn băn khoăn cho rằng khi đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ hạn chế hoạt động của tín đồ theo giáo luật. Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và giao chỉ tiêu kết nạp Đảng trong vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng, các cấp ủy luôn chú trọng đến những quần chúng ưu tú là người có đạo; chú ý đến những vùng có đông quần chúng có đạo sinh sống và những thôn, buôn có quần chúng theo đạo nhưng chưa có đảng viên. Cấp ủy cũng thường xuyên coi trọng việc xây dựng lực lượng cốt cán trong các tôn giáo; Mặt trận và các tổ chức đoàn thể quan tâm lựa chọn những đoàn viên, hội viên có khả năng thuyết phục, vận động quần chúng để từ đó lựa chọn những người ưu tú bồi dưỡng kết nạp Đảng. Kết quả: khi mới tách ra từ Đảng ủy xã Ea Trul năm 2003, Chi bộ xã Yang Reh chỉ có 16 đảng viên, đến nay đã phát triển thành Đảng bộ xã với 10 chi bộ trực thuộc, gồm 6 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ quân sự, với 77 đảng viên, trong đó nữ có 25 đảng viên (chiếm 32,47%), dân tộc thiểu số: 15 đảng viên (chiếm 19,48%) và đảng viên là người có đạo là 10 đảng viên (chiếm 12,99%).

Bên cạnh những kết quả trên thì tỷ lệ  đảng viên mới được kết nạp là người có đạo số lượng chưa nhiều và có sự chênh lệch khá lớn, điển hình tại thôn 4 là thôn có 100% dân số là đồng bào công giáo nhưng  chỉ có 1,3 % tổng số đảng viên được kết nạp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự hạn chế nêu trên như: nhận thức và trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên và đồng bào có đạo còn hạn chế; việc tạo nguồn để phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn, do một số lý do như liên quan đến lịch sử chính trị dẫn đến việc xác minh lý lịch hết sức khó khăn…

Tuy vậy cũng phải thấy rằng trong thời gian qua Đảng ủy xã Yang Reh đã tích cực và chú trọng công tác phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”; góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và giữ vững an ninh chính trị, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ đó, tạo ra không khí phấn khởi, tin tưởng hơn vào đường lối, chính sách tôn giáo của Đảng; đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo quần chúng có đạo, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở vùng đồng bào có đạo.

 Thanh Hòa


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.