Multimedia Đọc Báo in

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

09:11, 14/10/2015
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ đã được tăng cường, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Trên cơ sở đó, hằng năm Tỉnh ủy đã ban hành các chương trình cụ thể để tiến hành kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên theo Chương trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chương trình toàn khóa của Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm nhằm góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng có vấn đề phức tạp, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết và có đơn thư khiếu nại, tố cáo; đã chú trọng hơn việc kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức. Việc thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình, quy định; kết luận rõ ưu, khuyết điểm, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm; việc xử lý bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 3.718 lượt tổ chức và 102.900 lượt đảng viên; tiến hành giám sát chuyên đề đối với 1.746 lượt tổ chức và  7.192 lượt đảng viên. Qua kiểm tra, phát hiện 60 tổ chức và 1.260 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung được kiểm tra, trong đó có 13 tổ chức và 49 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức và 12 đảng viên; qua giám sát, phát hiện 11 tổ chức và 4 đảng viên có dấu hiệu vi phạm... UBKT các cấp đã phát hiện và kiểm tra đối với 1.482 đảng viên (kể cả cấp ủy viên cùng cấp), 142 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; tiến hành giám sát theo chuyên đề đối với 1.002 tổ chức và 1.289 đảng viên.

Nhìn chung, công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp trong tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, đã thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; giám sát được mở rộng, kiểm tra được tiến hành có trọng tâm trọng điểm. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Đặc biệt, qua kiểm tra, giám sát đã chủ động giáo dục, phòng ngừa, giúp tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên kịp thời thấy được ưu điểm để phát huy, đồng thời nhận rõ những khuyết điểm, hạn chế để sửa chữa, phắc phục; phát hiện được những thiếu sót, sơ hở trong lãnh đạo, quản lý để điều chỉnh, bổ sung; xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Nhờ đó, kỷ luật của Đảng, kỷ cương hành chính của Nhà nước được tăng cường; tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; lòng tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, chính quyền tiếp tục được củng cố.

Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao Bằng khen tặng 6 tập thể, 15 cá nhân; UBKT Tỉnh ủy trao Giấy khen tặng 6 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015. Tin rằng, với việc phát huy kết quả đã đạt được, cùng việc nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên cơ sở một số kinh nghiệm rút ra qua kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục có những bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và vững chắc hơn, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, củng cố sự đoàn kết, nâng cao tính thống nhất trong Đảng, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

 Lan Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nô nức ngày hội tòng quân
Sáng 8/2, các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân 2023, tiễn các thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân.