Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

22:37, 20/12/2017

Sáng 20-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 10 năm thực hiện Quyết định số 69-QĐ/TW ngày 25-7-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định về chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội. 

21
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị

Các cơ quan thực hiện quy chế phối hợp đã cùng nhau trao đổi, xử lý những thông tin nghiệp vụ, những vấn đề phát sinh được dư luận quan tâm; thường xuyên phối hợp nắm tình hình, thẩm tra, xác minh, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy Đảng có thẩm quyền kết luận, giải quyết, xử lý chính xác các vụ việc về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Các đơn vị đã phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, phản bác, chống các quan điểm sai trái; tổ chức rà soát, thẩm định hồ sơ, soát xét tiêu chuẩn chính trị cho các đối tượng phục vụ công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ.

21
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi ý kiến, kinh nghiệm  cũng như chỉ rõ những hạn chế trong triển khai nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ như: chưa quan tâm đúng mức đến lĩnh vực “chính trị hiện nay”; sự phối hợp giữa các ngành, cơ quan, đơn vị còn nặng tính sự vụ, sự việc; công tác quản lý nội bộ, quản lý cán bộ, tài liệu mật còn nhiều sơ hở, lỏng lẻo; còn tình trạng mất đoàn kết nội bộ ở một số cơ quan, đơn vị…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng có liên quan đối với cơ quan chuyên môn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp và quản lý tốt công tác nắm tình hình chính trị nội bộ; tuyên truyền, giáo dục về âm mưu, phương thức hoạt động phá hoại của các thế lực phản động, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên khi đi nước ngoài, về nước; làm tốt công tác thẩm tra, xác minh về kết luận các vấn đề về lịch sử chính trị của cán bộ, đảng viên…

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc