Multimedia Đọc Báo in

Đến năm 2025, 100% thôn, buôn, tổ dân phố của TP. Buôn Ma Thuột có cấp ủy, có đủ đảng viên người tại chỗ

17:19, 01/03/2018

Thành ủy Buôn Ma Thuột vừa ban hành Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và bí thư chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Theo đó, Thành ủy đề ra các mục tiêu đến năm 2020 có 80% chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố đạt trong sạch, vững mạnh; 70% bí thư chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 50% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% thôn, buôn, tổ dân phố có cấp ủy. Và đến năm 2025, các chỉ tiêu trên lần lượt là: 85% chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố đạt trong sạch, vững mạnh, 90% bí thư chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ và 100% thôn, buôn, tổ dân phố có cấp ủy, có đủ đảng viên người tại chỗ.

 Các đại biểu tham dự Hội nghj Tổng kết công tác xây dựng đảng của Thành ủy Buôn Ma Thuột năm 2016. Ảnh tư liệu
Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của Thành ủy Buôn Ma Thuột. Ảnh tư liệu

Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột  có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 496 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Trong đó, có 213/248 chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố có cấp ủy (chiếm 86%). Theo đánh giá của Thành ủy, nhìn chung cấp ủy chi bộ đã phát huy vai trò, nhiệm vụ, chức năng; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Hằng năm có khoảng 30% chi bộ phát triển được đảng viên mới, tỷ lệ chi bộ trong sạch, vững mạnh đạt 71,37%. Tuy nhiên qua khảo sát cho thấy, số lượng các chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn ít; một số chi bộ chưa duy trì nghiêm túc chế độ sinh  hoạt theo quy định, nội dung sinh hoạt còn chung chung, nặng về hình thức; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng ở thôn, buôn, tổ dân phố chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, nhất là việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tế địa phương một số nơi còn lúng túng, bị động. Hiện còn 14% chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố chưa có cấp ủy...

 Nguyên Hoa

 


Ý kiến bạn đọc