Multimedia Đọc Báo in

Đoàn kiểm tra số 1157 của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

14:53, 15/07/2019

Sáng 15-7, Đoàn kiểm tra số 1157 của Ban Bí thư Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh  ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

c
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã công bố quyết định của Ban Bí thư về nội dung, kế hoạch kiểm tra đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với việc triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương gồm: Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (gọi tắt là Quy định số 101); Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị (gọi tắt là Quy định số 55) và việc triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (gọi tắt là Quy định số 08).

c
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trên địa bàn tỉnh

Báo cáo với Đoàn công tác, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn cho biết: Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Quy định 101, 55, 08 của Trung ương, đến nay, 100% các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đều đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và quán triệt, triển khai về cơ sở.

Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đối với cấp ủy và chi bộ, Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy triển khai chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Kết quả từ năm 2016 đến 2018 đã kiểm tra đối với 2.791 tổ chức đảng và 88.664 đảng viên; giám sát đối với 1.434 tổ chức đảng và 8.293 đảng viên.

c
Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương - thành viên đoàn công tác phát biểu ý kiến

Ban tổ chức các cấp cũng thường xuyên theo dõi, cập nhật kết quả thực hiện để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các khuyết điểm, tồn tại của các tổ chức đảng và cá nhân người đứng đầu cấp ủy. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc mục tiêu, quan điểm, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp; các nội dung về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình để tự giác, gương mẫu thực hiện.

Trên cơ sở những kết quả đạt đươc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiến nghị: Trung ương cần quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo số 38-TB/TW, ngày 3-8-2017 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020; ban hành quy định về việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi của đảng viên khi bị kỷ luật oan, sai; quy định về thu hồi, xử lý, quản lý, sử dụng tài sản vi phạm qua công tác kiểm tra của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp…

c
Phó Bí thư Tỉnh  ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Biêr Niê nêu kiến nghị với Đoàn công tác

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; tích cực kiểm tra, rà soát các chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và địa phương xem nội dung nào không còn phù hợp, hoặc thiếu sót để đề xuất sửa đổi, bổ sung. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phát huy hơn nữa trách nhiệm, vai trò nêu gương trong phê bình và tự phê bình; tích cực kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm để kịp thời nhắc nhở, xử lý; giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, vụ việc khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là những vụ khiếu kiện đông người, kéo dài…

Lê Thành

 


Ý kiến bạn đọc