Multimedia Đọc Báo in

Hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn

Góp phần tạo chuyển biến tích cực đối với công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương

15:58, 10/10/2019
Sáng 10-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.
 
Sau khi có Hướng dẫn số 35, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các địa phương củng cố, kiện toàn chi bộ quân sự cấp xã bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc.
 
Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 184 chi bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn (đạt 100%), trong đó có 149 chi bộ quân sự có cấp ủy; 100% chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã là đảng viên, trong đó có 180/184 đồng chí tham gia cấp ủy địa phương, đạt 97,83%.
 
th
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.
 
Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên được triển khai tích cực, có chất lượng, số lượng đảng viên kết nạp hằng năm cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu được giao.
 
Từ 2009 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 3.050 đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt 22,49% (tăng 8,78% so với năm 2008). Công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Hằng năm có trên 97,28% chi bộ quân sự hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và có từ 94,11% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
 
Việc xây dựng và tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn những năm qua đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đối với công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới.
 
th
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ quân sự cấp xã; duy trì thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, tổ chức đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm bảo đảm nghiêm túc, thực chất.
 
Bên cạnh đó, cần tăng cường sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy cấp xã với đảng ủy quân sự cấp huyện trong công tác kiểm tra giám sát đối với chi bộ quân sự; kịp thời củng cố, kiện toàn chi bộ quân sự khi có thay đổi về nhân sự, giữ vững và từng bước nâng tỷ lệ chi bộ quân sự có chi ủy; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và chiến đấu cao, nội dung sinh hoạt phải cụ thể, thiết thực, trong đó phải đánh giá đúng và giải quyết kịp thời những vẫn đề tư tưởng mới phát sinh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc quyền.
 
th
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen tặng cá nhân có thành tích tiêu biểu
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong tổ chức quán triệt và thực hiện Hướng dẫn số 35 -HD/BTCTW, ngày 15-10-2009 của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn”.
 
Hồng Chuyên
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


Nỗ lực phát triển vùng Tây Nguyên tương xứng với tiềm năng
Sáng 1/7, tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW (Nghị quyết số 10) ngày 18/01/2002 và Kết luận số 12-KL/TW (Kết luận số 12) ngày 24/10/2011 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và bảo đảm QP-AN vùng Tây Nguyên.