Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27 (mở rộng)

16:08, 08/01/2020

Sáng 8-1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 27 (mở rộng). Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Tiểu ban Văn kiện thông qua dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, dự kiến Đại hội có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tiềm năng, lợi thế, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, trung tâm vùng Tây Nguyên”.

Phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết – Kỷ cương – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển”.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Bố cục dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị trình Đại hội gồm 2 phần. Phần 1 là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó nêu rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Phần 2 là mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó nêu rõ dự báo tình hình quốc tế, trong nước và trong tỉnh 5 năm tới; đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Dự thảo Báo cáo cũng đề ra 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với 3 định hướng phát triển và 4 khâu đột phá. Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, mặt trận, các đoàn thể; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh, bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; kiểm soát, kìm giữ, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm  vững chắc quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, trung tâm vùng Tây Nguyên.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Y Khút Niê phát biểu góp ý cho Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội
Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Y Khút Niê phát biểu góp ý Dự thảo báo cáo chính trị.

Hội nghị cũng dành thời gian tập trung góp ý vào dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó tập trung vào chủ đề, phương châm của đại hội; chỉnh sửa, bổ sung một số đề mục để bảo đảm tính thống nhất trong kết cấu của văn kiện…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường nhấn mạnh: Văn kiện đại hội phải thể hiện được định hướng, tầm nhìn phát triển của tỉnh trong thời gian tới, là sản phẩm kết tinh trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Chính vì vậy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục góp ý, đóng góp ý kiến cho văn kiện. Tiểu ban Văn kiện trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu sớm hoàn chỉnh báo cáo chính trị, trong đó chú ý chủ đề và phương châm của đại hội; bổ sung thêm phương hướng, nhiệm vụ, nhất là các chỉ tiêu, mục tiêu của từng lĩnh vực cụ thể.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.