Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Krông Jing (huyện M'Đrắk) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

17:45, 08/07/2020

Trong hai ngày 7 và 8-7, Đảng bộ xã Krông Jing (huyện M’Đrắk) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Krông Jing đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Tổng diện tích gieo trồng năm 2020 ước thực hiện 4.445 ha, tăng 265 ha so với năm 2015, vượt 440 ha so với nghị quyết; tổng sản lượng lương thực năm 2019 thực hiện 13.576 tấn, đạt 114% nghị quyết. Tổng thu ngân sách năm 2019 đạt trên 2 tỷ đồng, đạt 138,7% so với năm 2015. Đến nay xã Krông Jing đã đạt 10/19 tiêu chí nông thôn mới, tăng 3 tiêu chí so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm bình quân 6,48%; đến năm 2019 số hộ nghèo của xã chỉ còn 784 hộ, chiếm tỷ lệ 29,6%.

mm
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Krông Jing nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Năm 2019 toàn xã có 18 khu dân cư và 2.027 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (tăng 10 khu dân cư và 207 hộ so với đầu nhiệm kỳ), đạt 78%. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã Krông Jing đã kết nạp 65 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 272 đảng viên, sinh hoạt ở  28 chi bộ trực thuộc. Kết quả xếp loại hằng năm Đảng bộ đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 - 2025: Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ  8 - 10%; tổng sản lượng lương thực 13.650 tấn; thu ngân sách tăng hằng năm từ 5 - 6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm 4 - 5%; mỗi năm kết nạp từ 12 - 15 đảng viên mới...

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Krông Jing khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 12 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.     

Tiến Ninh

 

 

 


Ý kiến bạn đọc