Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021: Thông qua 20 nghị quyết quan trọng

18:36, 08/07/2020
Chiều 8-7, sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành chương trình của Kỳ họp thứ mười với nhiều nội dung quan trọng.
 
Kỳ họp đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 20 nghị quyết, trong đó nhiều nghị quyết có ý nghĩa, liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo như: Quy định mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương; Phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác, quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh...
 
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Ảnh: Hoàng Gia
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết. Ảnh: Hoàng Gia
 
Kỳ họp cũng thông qua các nghị quyết: Quy định về việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; Quyết định về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển đổi mục đích dưới 10 ha đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2030…
 
Trên cơ sở kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian tới, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; xây dựng có chất lượng kế hoạch đầu tư công tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025; thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lâm luật; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân…
 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Hoàng Gia
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Hoàng Gia
 
Phát biểu tại Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Kỳ họp đã đạt được, đồng thời đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã được Kỳ họp thông qua để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực.
 
Đồng chí Bùi Văn Cường đề nghị các cấp, các ngành, địa phương thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2020 cũng như hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; phát triển kinh tế song song với triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; tiếp tục thúc đẩy phát triển dựa trên những tiềm năng, lợi thế của địa phương như năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp; giải quyết kịp thời các kiến nghị và tạo môi trường phát triển thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh đầu tư công, giải ngân các nguồn vốn đầu tư; thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, y tế, giáo dục, an sinh xã hội…
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê phát biểu bế mạc. Ảnh: Hoàng Gia
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê phát biểu bế mạc. Ảnh: Hoàng Gia
 
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo. Ngay sau Kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành tại Kỳ họp và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020 nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND và kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân…
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc