Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở huyện Cư M'gar: Chuyển biến từ "3 đột phá" (Kỳ 1)

08:16, 08/09/2020

Xác định rõ những nội dung đột phá để cụ thể hoá thành những việc làm thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi tập thể, cá nhân, việc học tập và làm theo Bác ở huyện Cư M’gar đang tạo sức lan tỏa sâu rộng…

Kỳ 1: Tìm hướng đột phá từ thực tiễn

Không hô hào, vận động một cách chung chung, việc học và làm theo gương Bác được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở ở Cư M’gar thực hiện với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau” trên cơ sở xác định những nội dung đột phá trọng tâm.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05) được các cấp ủy đảng ở huyện Cư M’gar xác định là việc làm thường xuyên. Các chuyên đề, hội nghị quán triệt được tổ chức triển khai hằng năm và tuyên truyền sâu rộng đến 100% phòng, ban, UBND các xã, thị trấn để các đơn vị có kế hoạch học và làm theo gương Bác một cách hiệu quả. Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình chị Lê Thị Chua (giữa) ở xã Ea M'droh từ Chương trình
Bàn giao nhà Đại đoàn kết tặng gia đình chị Lê Thị Chua (giữa) ở xã Ea M'droh từ Chương trình "Tiết kiệm 1.000 đồng".

Trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Cư M'gar xác định, phải học và làm theo bằng những việc cụ thể, thiết thực, có ích cho dân chứ không thể phát động phong trào một cách chung chung. Xuất phát từ thực tế nhiều hộ dân trên địa bàn, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, khó khăn về chỗ ở; không ít công trình vệ sinh tại các trường học chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng, không bảo đảm vệ sinh... Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định rõ ba nội dung đột phá quan trọng cần thực hiện để tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05. Cụ thể là: tiếp tục thực hiện tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động cán bộ, đảng viên đóng góp mỗi ngày 1.000 đồng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho gia đình khó khăn trên địa bàn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác vệ sinh môi trường, tập trung nguồn lực và huy động đóng góp trong nhân dân để thực hiện xây dựng, sửa chữa các công trình vệ sinh trong trường học trên địa bàn huyện…

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Văn Danh cho biết, ba nội dung đột phá trên cũng là để thực hiện có hiệu quả Chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ và tạo động lực, khơi dậy nguồn lực, sức mạnh của toàn xã hội nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị gắn với tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tùy theo điều kiện đặc thù của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, từng cấp, từng ngành, các tổ chức cơ sở đảng đã cụ thể hóa nội dung đột phá phù hợp, sát thực tiễn để triển khai học tập và làm theo gương Bác bằng nhiều hình thức, cách làm hay và sáng tạo, mang lại hiệu quả tích cực.

Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khi bắt tay vào thực hiện các nội dung đột phá, Huyện ủy Cư M’gar quán triệt phương châm thực hiện là “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Cấp trên và người đứng đầu gương mẫu, tự giác để cấp dưới học tập và làm theo; người đứng đầu (Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc) phải gương mẫu trong việc xây dựng chương trình kế hoạch rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị, theo từng lĩnh vực phân công, phụ trách. Kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng mô hình “Dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 
Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Huyện ủy Cư M’gar đã thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung đột phá gắn liền với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hành tiết kiệm, đổi mới tác phong công tác của người đứng đầu…”.
 
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư M'gar Lê Nam Cao

Để việc thực hiện đạt hiệu quả và có sức lan tỏa, Huyện ủy giao Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tích cực phối hợp các ban, ngành, đảng ủy các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm giúp cán bộ, đảng viên, người dân được biết, hiểu rõ ý nghĩa đúng đắn của nội dung đột phá và đồng lòng, đồng thuận tham gia. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung quyết liệt vào thực hiện các giải pháp đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương; ban hành quy chế và tổ chức đối thoại bí thư, phó bí thư cấp ủy với nhân dân mỗi tháng một lần.

Thấm nhuần quan điểm "chăm lo đời sống của nhân dân", nhiều cơ quan, đơn vị đã có những chương trình hành động, giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân góp phần xây dựng địa phương phát triển bền vững đã trở thành phong trào sâu rộng, là việc làm thường xuyên của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Những mô hình tiết kiệm, phong trào xung kích, tình nguyện… duy trì có hiệu quả ở các cơ quan, đơn vị, đoàn thể là những ví dụ sinh động về kết quả thực hiện những nội dung đột phá ở địa phương. Có thể kể đến như: phong trào "Nuôi heo đất" giúp đỡ người nghèo được triển khai ở các xã Quảng Hiệp, Ea H’đing, Ea Tul, Cư Suê, thị trấn Quảng Phú… nhiều năm nay mang lại hiệu quả tích cực, đến nay đã tiết kiệm được trên 1 tỷ đồng. Các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn có phong trào “Hũ gạo tiết kiệm”, vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đoàn Thanh niên với phong trào tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng Quỹ Vì người nghèo… đã để lại nhiều dấu ấn đẹp, vừa kịp thời chung sức xây dựng nông thôn mới, vừa mang tính nhân văn sâu sắc.

(Còn nữa)

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia