Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

16:08, 05/10/2020

Sáng 5-10, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, đợt 2 năm 2020.

Tham dự lễ khai giảng có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối cùng 118 học viên là đảng viên mới kết nạp.

Các đại biểu và học viên tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng.
Các đại biểu và học viên tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian từ ngày 5 đến 12-10, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được các báo cáo viên truyền đạt 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.     

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực điều tiết nước chống hạn
Mùa khô đang bước vào giai đoạn khốc liệt, hạn hán cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương, do đó các đơn vị quản lý, địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai điều tiết nước phù hợp từ các công trình thuỷ lợi nhằm đảm bảo nước tưới và chống hạn cho cây trồng.