Multimedia Đọc Báo in

Những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước

07:01, 28/01/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và cả dân tộc. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Nhân dịp này, phóng viên Báo Đắk Lắk phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng đoàn đại biểu của tỉnh về cảm xúc, tâm tư, kỳ vọng của người đại biểu vinh dự lần thứ tư được tham dự Đại hội Đảng.

* Thưa đồng chí, là đại biểu chính thức vinh dự được tham dự 4 kỳ Đại hội của Đảng, xin đồng chí cho biết Đại hội XIII  có những đổi mới gì?

Đại hội XIII của Đảng được tổ chức rất quy mô, bài bản, có tầm vóc thời đại, có rất nhiều đổi mới so với các kỳ Đại hội trước. Tôi rất ấn tượng, xúc động, vinh dự, tự hào khi được là đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn tại Trng tâm Hội nghị Quốc gia
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Đắk Lắk trả lời phỏng vấn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Có thể thấy, Đại hội lần này có nhiều đổi mới từ việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức phục vụ Đại hội; nổi bật nhất chính là các văn kiện trình Đại hội được xây dựng kỹ lưỡng, công phu, bài bản, chắt lọc trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong bài phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: Để hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội, trong hơn 2 năm qua, các Tiểu ban đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, các bộ, ban, ngành ở Trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức gần 60 cuộc hội nghị, hội thảo, toạ đàm và thành lập 50 đoàn đi khảo sát thực tế, làm việc, xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, tham vấn ý kiến các chuyên gia…

Đồng chí Bùi Văn Cường (bên trái ảnh) cùng đại biểu trong đoàn tham quan triển lãm tem
Đồng chí Bùi Văn Cường (bìa trái) cùng đại biểu trong Đoàn tham quan bộ tem đặc biệt chào mừng Đại hội XIII được triển lãm tại Trung tâm Báo chí. 

Bộ Chính trị đã họp nhiều lần để cho ý kiến hoàn thiện Đề cương và các dự thảo văn kiện trình xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương tại các Hội nghị Trung ương 10, 11, 14. Các dự thảo Báo cáo đã được chỉnh lý, bổ sung nhiều lần (Báo cáo chính trị khoảng 30 lần) và được gửi xin ý kiến rộng rãi của các đại biểu Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều tổ chức, cơ quan, đoàn thể và các đại hội Đảng bộ từ cơ sở đến cấp tỉnh, đến các tầng lớp nhân dân... Đại hội XIII thể hiện quyết tâm của Đảng đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, để phát triển nhanh và bền vững đất nước thể hiện khát vọng lớn lao của toàn dân tộc xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

* Trong bài phát biểu tại Lễ khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, đồng chí có suy nghĩ như thế nào về nhận định này?

Nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về cơ đồ của đất nước sau 35 năm đổi mới là hoàn toàn xác đáng và dựa trên cơ sở hết sức khách quan, toàn diện, giữa lý luận và thực tiễn. Thực tế về cơ đồ, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ta không chỉ là được đồng chí Tổng Bí thư đánh giá mà cũng đã được bạn bè quốc tế khẳng định. Đó không chỉ là thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mà cả hoạt động đối ngoại của Việt Nam đã được triển khai bài bản với tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và các bước đi, lộ trình cụ thể, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và nâng cao hơn nữa vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Đồng chí Bùi Văn Cường chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Trung tâm báo chí
Đồng chí Bùi Văn Cường chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Trung tâm Báo chí

Sáng nay đồng chí Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã phát biểu báo cáo với đại hội rằng đến thời điểm này (27.1.2021), Đại hội XIII của Đảng đã nhận được gần 350 điện, thư chúc mừng của các chính đảng, các nguyên thủ và các tổ chức quốc tế gửi chúc mừng Đại hội và sẽ tiếp tục tăng thêm trong những ngày tới. Và ngay trong Văn kiện Đại hội XIII đã đề cập về đường lối đối ngoại của Việt Nam là rộng mở, luôn là bạn, là đối tác tin cậy với các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới vì hoà bình, hợp tác và phát triển, giữ vững độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đảm bảo tối cao lợi ích của quốc gia, dân tộc. Điều đó minh chứng rõ nét rằng Việt Nam sẽ khẳng định vị thế của mình cao hơn nữa trên trường quốc tế trong thời gian tới.

*Một trong những vấn đề mà Đại hội XIII cũng đặc biệt quan tâm đó là công tác cán bộ, đồng chí suy nghĩ như thế nào đối với sự đánh giá của Đảng về tầm quan trọng của công tác cán bộ của cả nhiệm kỳ Đại hội XII cũng như chặng đường kế tiếp của nhiệm vụ “then chốt của then chốt”?

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII vừa qua, công tác cán bộ luôn được Đảng ta hết sức quan tâm, chú trọng, vì thế trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chú trọng ban hành rất nhiều văn bản, quy định về công tác cán bộ. Từ việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh, đến việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, đổi mới quy trình công tác cán bộ, nêu gương của cán bộ, đến việc việc chống chạy chức, chạy quyền, trong công tác cán bộ. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ. Quy định 205 về "Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền" được dư luận hoan nghênh, hưởng ứng. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật cán bộ, phòng chống tham nhũng cũng được quan tâm, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Có thể khẳng định rằng, một loạt quy định liên quan công tác cán bộ đã được triển khai thực hiện hết sức đồng bộ, bài bản và nhờ đó, bước đầu góp phần quan trọng xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Tỉnh Đắk Lắk cũng đã cụ thể hoá các quy định của Trung ương, phù hợp với thực tiễn địa phương trong công tác cán bộ. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có những đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ với phương châm như Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề cập đó là chọn được người giỏi thì nhân dân được nhờ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã từng nói “chọn người tài, không chọn người nhà” trong lựa chọn cán bộ. Từ đó, Đắk Lắk đã đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng ngoài việc đánh giá qua hồ sơ, qua quá trình công tác với những kết quả cụ thể, đánh giá đạo đức, phẩm chất chính trị, tỉnh còn thực hiện đánh giá bằng việc trình bày chương trình hành động với giả định khi bố trí, sắp xếp cán bộ này vào vị trí cụ thể thì người đó sẽ làm gì, làm như thế nào để ngành, địa phương phát triển.

Đoàn đại biểu Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Đoàn đại biểu Đắk Lắk chụp ảnh lưu niệm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Đồng thời, trả lời các câu hỏi do Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt ra, từ đó chọn được cán bộ xuất sắc nhất để đưa ngành, địa phương đó phát triển. Việc làm này đã được dư luận xã hội đánh giá rất cao. Qua đó, giúp tỉnh chọn được người thực tài để bố trí vào vị trí công tác; còn quy trình công tác cán bộ 3 bước hay 5 bước theo quy định của Trung ương, tỉnh luôn tuân thủ tuyệt đối. Cán bộ được lựa chọn có thực tài và phẩm chất, năng lực, uy tín sẽ được xem xét kỹ lưỡng sẽ góp phần lãnh đạo, điều hành thúc đẩy cho ngành, địa phương phát triển.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, nhiều khâu và các quy trình của công tác cán bộ đã được đổi mới, hoàn thiện. Khẳng định rằng, nhiệm kỳ qua, công tác cán bộ được quan tâm một cách xứng tầm, thực sự là công việc "then chốt của then chốt". Điều này chắc chắn sẽ giúp cho các cấp ủy nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để tổ chức đảng các cấp phát huy tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo, cầm quyền của mình để đưa đất nước, địa phương phát triển, xứng đáng hơn với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

*Xin cảm ơn đồng chí!

Lê Hương (thực hiện)

 


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia