Multimedia Đọc Báo in

Tin tưởng những đột phá chiến lược tại Đại hội XIII của Đảng

08:24, 01/02/2021

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn tin tưởng rằng, với những quyết sách và đột phá chiến lược được thông qua tại Đại hội sẽ tạo tiền đề đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những ngày này, mặc dù rất bận rộn với hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng ông Nguyễn Xuân Lợi, Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thái (Khu Công nghiệp Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột) vẫn dõi theo các hoạt động tại Đại hội XIII của Đảng. Ông Lợi cho rằng, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định đột phá chiến lược đầu tiên là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đóng vai trò hết sức quan trọng. Trong đó, tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng...

Dây chuyền chế biến cà phê hiện đại của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thái.
Dây chuyền chế biến cà phê hiện đại của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thái.

Xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, những năm qua, cấp ủy Chi bộ và ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thái đã tập trung mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ hình thành liên kết chuỗi, phục vụ nhu cầu thị trường trong nước và chinh phục thị trường xuất khẩu tại 30 nước và vùng lãnh thổ. Nhờ vậy, hằng năm, doanh thu của doanh nghiệp tăng từ 10 - 20%, nộp ngân sách cho Nhà nước tăng 10 - 15%, thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 10 triệu đồng/tháng. Ông Lợi tin tưởng: “Việc Ban Chấp hành Trung ương xác định thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện sự coi trọng kinh tế tư nhân trong sự phát triển chung của đất nước. Điều này tạo sự yên tâm, giúp doanh nghiệp xác định được mục tiêu đầu tư là đúng hướng. Cùng với khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, Đảng và Nhà nước quan tâm về cơ chế, đầu tư về hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, năng lượng và các hạ tầng khác sẽ giúp các doanh nghiệp có nền tảng để phát triển, đầu tư hiệu quả hơn”.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, những năm qua, Viễn thông Đắk Lắk đã quyết liệt chỉ đạo các giải pháp triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm nhằm số hóa toàn diện hệ thống quản trị nội bộ VNPT, số hóa hoạt động, quản trị, điều hành trên địa bàn tỉnh, số hóa công tác quản lý, vận hành, khai thác mạng lưới VNPT và số hóa tương tác với khách hàng. Theo ông Nguyễn Văn Hổ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Đắk Lắk, đột phá thứ ba được Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII là “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số...”. Chính vì vậy, từng doanh nghiệp tùy theo đặc thù cần quan tâm sắp xếp cơ cấu tổ chức, tuyển chọn và đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư kết cấu hạ tầng, nguồn vốn, triển khai các giải pháp kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nhằm chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phát triển kinh tế số.

Đúc gang bằng công nghệ lò trung tần tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Đại Hải.
Đúc gang bằng công nghệ lò trung tần tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Đại Hải.

Tâm đắc với đột phá về nguồn nhân lực, nhất là đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ông Nguyễn Văn Phan, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Đắc Hải (Cụm công nghiệp Tân An 1) cho rằng: “Với phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, đặc biệt là đề cao vấn đề nguồn nhân lực và chú trọng “dân thụ hưởng” thì những cái trì trệ, bảo thủ, gò bó sẽ không còn. Sự ổn định về chính trị, đường lối phát triển đúng đắn đã nâng cao vị thế của Việt Nam, mở ra chương mới trong lịch sử của đất nước".

  Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc