Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư M'gar: Sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân

12:13, 05/04/2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, vì vậy huyện Cư M'gar đang chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện quyền làm chủ của mình.

Ông Trần Ngọc Trí, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Thư ký Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện cho biết, từ đầu tháng 2 vừa qua, huyện đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các văn bản, kế hoạch, thông báo hướng dẫn về công tác bầu cử đến các ngành, địa phương trong huyện; thành lập các tổ bầu cử; tổ chức hội nghị hiệp thương để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Ban Chỉ đạo và UBBC huyện đã tổ chức các phiên làm việc để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn trên địa bàn, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Huyện Cư M'gar đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, thông qua hệ thống pano, áp phích.
Huyện Cư M'gar đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, thông qua hệ thống pano, áp phích.
“Công tác hiệp thương lựa chọn nhân sự ứng cử đại biểu HĐND là khâu quan trọng. Do đó, địa phương sẽ đặc biệt chú trọng làm tốt công tác này, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu bầu vào HĐND các cấp, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn”.
 ông Lê Nam Cao, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện Cư M’gar

Đến nay, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, huyện đã thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cũng đã hoàn thiện và chuyển cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, bảo đảm đúng tỷ lệ, cơ cấu, thành phần về nữ, độ tuổi, người dân tộc thiểu số, tôn giáo, ngoài Đảng theo đúng quy định. Về số lượng ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 64 ứng cử viên/35 đại biểu được bầu; ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã là 877 ứng cử viên/tổng số đại biểu được bầu là 468 đại biểu.

Những người được giới thiệu tham gia ứng cử đều gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có năng lực, trình độ và uy tín để thực hiện nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân.

Do đó, qua Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện có 64/64 ứng cử viên được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ đạt 100%. UBND huyện đã thành lập 8 ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 88 thành viên; UBND các xã, thị trấn thành lập 133 ban bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn với 884 thành viên.

Tại các xã, thị trấn, chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an chủ động rà soát, tổng hợp số liệu về số lượng cử tri, lập và niêm yết danh sách cử tri. UBND huyện đã ban hành 17 quyết định phê chuẩn 158 khu vực bỏ phiếu, giảm 4 đơn vị so với nhiệm kỳ trước. Hầu hết các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện đều được tiến hành ở nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn, buôn, tổ dân phố. Riêng một số thôn, buôn, tổ dân phố có khó khăn về địa điểm đã có sự chủ động tính toán, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Huyện cũng đã lên kế hoạch bảo đảm về công tác an ninh, trật tự và y tế cho cuộc bầu cử, xây dựng và tính toán nhiều phương án nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống dịch bệnh, thiên tai có thể xảy ra.

Song song với đó, công tác tuyên truyền bầu cử đang được huyện đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Theo ông Trần Ngọc Trí, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, chế độ thông tin, báo cáo, tuyên truyền về bầu cử đang được UBBC huyện quán triệt thực hiện nghiêm; việc tuyên truyền và thông báo cho cử tri biết về ngày bầu cử, địa điểm, thời gian bỏ phiếu được thực hiện thường xuyên, liên tục, dễ hiểu để cử tri tiện theo dõi.

Đỗ Lan

 

 


Ý kiến bạn đọc