Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar: Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp

08:04, 07/04/2021

Với 35 đại biểu HĐND huyện, 485 đại biểu HĐND xã, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND các cấp trên địa bàn huyện Ea Kar đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng công tác. Căn cứ tình hình thực tiễn, HĐND các cấp đã tập trung đổi mới hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của HĐND huyện, HĐND xã Xuân Phú khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức 15 kỳ họp, ban hành 56 nghị quyết, tổ chức 20 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề, ban hành 42 kết luận giám sát. Trong hoạt động giám sát tại các kỳ họp, các đại biểu xem xét báo cáo công tác của UBND trình tại kỳ họp, tập trung thảo luận, chất vấn về các vấn đề cử tri quan tâm; theo dõi kết quả thực hiện sau trả lời chất vấn của chủ tịch UBND xã và các thành viên UBND xã.

Ngoài 12 cuộc tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, để có cơ sở tổng hợp ý kiến của cử tri phản ánh trước kỳ họp HĐND xã, Thường trực HĐND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức tiếp xúc cử tri của 15 thôn, đồng thời chủ động tổ chức tiếp xúc cử tri thông qua các hình thức như: tiếp xúc với cử tri nơi công tác, nơi cư trú, theo nhóm đối tượng để nắm bắt tình hình về những vấn đề đang được cử tri quan tâm.

Lãnh đạo HĐND xã Xuân Phú (huyện Ea Kar) cùng các đoàn thể kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay ưu đãi  để phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn xã.
Lãnh đạo HĐND xã Xuân Phú (huyện Ea Kar) cùng các đoàn thể kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn xã.

Theo Chủ tịch HĐND xã Đào Văn Mạnh, cùng với các hoạt động trên, để nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động, HĐND xã Xuân Phú rất chú trọng tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, quản lý thu chi các quỹ theo quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị, trường học, việc triển khai các chương trình an sinh xã hội, sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội... Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch của địa phương, chấn chỉnh tình trạng lạm thu, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, việc vay vốn và sử dụng vốn đúng mục đích...

“Thời gian tới, Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp, thực hiện quyền quyết định của hội đồng đối với những vấn đề quan trọng của địa phương, tổ chức giám sát có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri..., xứng đáng là cơ quan đại biểu của nhân dân”.
Chủ tịch HĐND huyện Ea Kar Lê Văn Hồng

Thực hiện chức năng tham gia quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương, trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Ea Kar đã xem xét, thông qua 81 nghị quyết về công tác nhân sự, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trung và dài hạn, công tác tài chính, ngân sách, công tác giám sát... Đối với các nghị quyết thuộc nhiệm vụ triển khai của HĐND, các ban của hội đồng đều lập kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả tại kỳ họp gần nhất. Những nghị quyết giao cho UBND huyện tổ chức thực hiện, HĐND huyện đã ban hành kế hoạch giám sát tiến độ triển khai, kết quả. Nhờ vậy, các nghị quyết đều đã đi vào cuộc sống.

Chủ tịch HĐND huyện Ea Kar Lê Văn Hồng cho biết, cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp và thực hiện chương trình giám sát thường xuyên, nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã tổ chức 21 đợt giám sát chuyên đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, những vấn đề bức xúc nổi cộm, được nhiều đại biểu HĐND và cử tri quan tâm như: việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình phúc lợi công cộng, quyền lợi an sinh xã hội cho người nghèo, sản xuất nông nghiệp, giao thông nông thôn, điện, nước sạch, vệ sinh môi trường... Thông qua công tác giám sát đã đánh giá, phân tích rõ ưu điểm, khuyết điểm cũng như trách nhiệm của từng cấp, ngành, địa phương. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, khuyết điểm, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, hoạt động giám sát luôn được đánh giá cao, có tác dụng đẩy nhanh việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và thực thi pháp luật, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Cử tri xã Cư Yang (huyện Ea Kar) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.
Cử tri xã Cư Yang (huyện Ea Kar) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND huyện Ea Kar có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức theo phương châm gần gũi, gắn bó với nhân dân. Trong số 240 ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc trong nhiệm kỳ qua thì đã có 173 ý kiến, kiến nghị được xem xét, giải quyết, trả lời tại hội nghị, số còn lại được tổng hợp, gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Sau tiếp xúc cử tri, thường trực HĐND huyện đã giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thông báo kết quả giám sát tại kỳ họp kế tiếp. Nhờ đó nhiều ý kiến đã được UBND và các phòng chức năng của huyện giải quyết dứt điểm, kịp thời... tạo được niềm tin, sự ủng hộ của đông đảo cử tri và nhân dân.

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc