Multimedia Đọc Báo in

35 đại biểu trúng cử HĐND huyện Krông Pắc khóa XII

08:35, 05/06/2021

Ủy ban bầu cử huyện Krông Pắc vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong đợt bầu cử lần này, huyện Krông Pắc có 148.666 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 184 khu vực bỏ phiếu của 16 đơn vị bầu cử. Tổng số ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 54 người, đã bầu đủ 35 đại biểu, bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định. Trong đó, có 11 đại biểu nữ, 10 đại biểu dân tộc thiểu số, 6 đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi).

Cử tri xã Ea Knuếc bỏ phiếu bầu
Cử tri xã Ea Knuếc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cùng với đó, 147.516 cử tri huyện Krông Pắc cũng tham gia bỏ phiếu bầu đủ 438 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định. Trong đó có 123 đại biểu nữ, 101 đại biểu dân tộc thiểu số, 144 đại biểu trẻ tuổi, 44 đại biểu là người ngoài Đảng…

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử huyện, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và triển khai quyết liệt các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 nên cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện đã diễn ra đúng pháp luật, dân chủ, thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Thanh Hường