Multimedia Đọc Báo in

Huyện M'Đrắk nỗ lực thu ngân sách

08:10, 20/11/2019
Tính đến 31-10-2019, thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 của huyện M’Đrắk đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả đó là nhờ việc triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp quản lý và điều hành thu, các đề án chống thất thu và thu nợ thuế, khai thác tích cực các nguồn thu...

Ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế khu vực Ea Kar - M’Đrắk phối hợp với ngành chức năng, chính quyền các địa phương làm tốt công tác chống thất thu, cưỡng chế, thực hiện các biện pháp thu nợ thuế và khai thác tốt các nguồn thu phát sinh trên địa bàn; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Đặc biệt, ngành Thuế đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế; tăng cường theo dõi, kiểm tra rà soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định, đồng thời xử lý kịp thời các trường hợp khai sai, gian lận thuế.

Nhà máy  dăm mảnh -  HTX Tiến Nam là một  trong những doanh nghiệp đóng góp lớn  cho nguồn  thu ngân sách của huyện M'Đrắk.
Nhà máy dăm mảnh - HTX Tiến Nam là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn cho nguồn thu ngân sách của huyện M'Đrắk.

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán năm 2019 và dự báo các yếu tố ảnh hưởng làm tăng, giảm nguồn thu trên địa bàn huyện, đồng thời căn cứ kết quả kê khai thuế của doanh nghiệp trong tháng, quý và thuế lập bộ khoán, Chi cục Thuế khu vực Ea Kar - M’Đrắk đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, phân tích, kiểm tra hồ sơ khai thuế, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp hoàn thiện nhanh chóng các thủ tục về thuế.

Điển hình trong việc thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, chấp hành tốt các chính sách, pháp luật về thuế, từ đầu năm 2019 đến nay, Nhà máy dăm mảnh - Hợp tác xã Tiến Nam đã đóng góp ngân sách 11 tỷ đồng; Nhà máy chế biến tinh bột sắn xã Krông Á - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Phước chi nhánh Đắk Lắk đóng thuế 13 tỷ đồng, hay như Công ty TNHH Thương mại Khánh Dương - Đắk Lắk (ở thôn 3, xã Krông Jing) với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là chế biến tinh bột sắn đã đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 16,7 tỷ đồng, vượt 104% so với cùng kỳ năm 2018.

Người dân thôn 1, xã Cư Króa thu hoạch gỗ rừng trồng.
Người dân thôn 1 (xã Cư Króa) thu hoạch gỗ rừng trồng.

Bên cạnh công tác thu thuế và phí, Chi cục Thuế khu vực Ea Kar - M’Đrắk đã xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án chống thất thu, đôn đốc thu nợ thuế. Trong 10 tháng năm 2019, huyện M’Đrắk đã tăng thu ngân sách gần 5 tỷ đồng ở 8 lĩnh vực. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về thuế, ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán qua bưu điện, giúp đối tượng nộp thuế và người dân hiểu rõ hơn chính sách thuế, từ đó tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm pháp luật thuế.

Ông Vương Hiệp Thịnh, Chi cục phó Chi cục Thuế khu vực Ea Kar - M’Đrắk cho biết: Trên cơ sở kết quả đạt được, những tháng cuối năm, huyện M’Đrắk sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng thu, tiết kiệm chi; tiếp tục bám sát chỉ đạo của huyện trong việc huy động kịp thời các nguồn thu; đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đẩy mạnh công tác thu thuế, nhất là các khoản thu còn đạt thấp như thu từ quốc doanh trung ương, thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thu phí, lệ phí... bảo đảm thu đúng, thu đủ ngân sách trong năm 2019.

Tính đến ngày 31-10-2019, huyện M’Đrắk đã thu ngân sách trên 78,6 tỷ đồng, đạt 105,2% kế hoạch huyện và đạt gần 124,4% kế hoạch tỉnh giao. Một số lĩnh vực thu đạt cao như: thu từ khu vực ngoài quốc doanh 53,3 tỷ đồng, đạt 127,5% kế hoạch huyện giao; thu lệ phí trước bạ 5 tỷ đồng, đạt 142,8% kế hoạch huyện giao...

Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi sân chơi ngày hè cho trẻ
Mùa hè năm 2023 vừa bắt đầu. Nhiều sân chơi, khóa học, hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ được phụ huynh quan tâm lựa chọn, nhằm tạo cho trẻ những ngày hè an toàn, bổ ích, vui tươi, đồng thời giúp trẻ có thêm kiến thức và kỹ năng sống.