Multimedia Đọc Báo in

Đồng ý chủ trương lập dự án điện gió tại huyện Ea H'leo, Krông Búk và Krông Năng

15:43, 24/12/2020

UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn nghiên cứu, khảo sát đo gió lập dự án điện gió tại huyện Ea H’leo, Krông Búk và Krông Năng.

Cụ thể, tại xã Ea Hiao (huyện Ea H’leo) và xã Cư Klông (huyện Krông Năng) doanh nghiệp khảo sát đo gió trên diện tích 2.735 ha, lập dự án điện gió quy mô công suất dự kiến 180 MW. Tại xã Ea Sol (huyện Ea H’leo), khảo sát đo gió diện tích 6.350 ha, quy mô nhà máy 500 MW. Tại xã Cư A Mung (huyện Ea H’leo) đo gió diện tích 4.794 ha, quy mô nhà máy 150 MW. Tại xã Cư Kbô (huyện Krông Búk) và xã Ea Hồ (huyện Krông Năng), đo gió trên diện tích 2.602,4 ha, quy mô nhà máy 100 MW. 

Các tuabin gió của một dự án điện gió trên địa bàn huyện Ea H'leo
Các tuabin gió của một dự án điện gió trên địa bàn huyện Ea H'leo.

Khi khảo sát lập dự án, doanh nghiệp phải loại trừ những diện tích đất đã được phê duyệt quy hoạch, như: đất quốc phòng, đất lâm nghiệp, đất công nghiệp, đô thị và các quy hoạch khác.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình thu thập số liệu đo gió, nhà đầu tư có trách nhiệm báo cáo tiến độ triển khai lắp đặt cột đo gió, kết quả nghiên cứu khảo sát đo gió gửi cơ quan chức năng kiểm tra, theo dõi.

Minh Thông

 


Ý kiến bạn đọc