Multimedia Đọc Báo in

Bảo hiểm xã hội tỉnh: Triển khai hiệu quả nhiều biện pháp thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

08:50, 26/01/2018

Năm 2017, dù gặp không ít khó khăn song Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã nỗ lực thực hiện hoàn thành nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu.

Ngoài việc chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị làm tốt công tác thu, phát triển đối tượng, BHXH tỉnh đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện thủ tục thu, nộp BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), tạo thuận lợi cho cá nhân, đơn vị giao dịch với cơ quan BHXH; tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu và kế hoạch triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHYT cho các huyện, thị xã, thành phố; tăng cường triển khai giao dịch điện tử trong thủ tục tham gia, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT... Tính đến hết tháng 12-2017, đã có 1.505 đơn vị thực hiện giao dịch điện tử, chiếm 36,5% tổng số đơn vị tham gia trên địa bàn tỉnh, mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT lên 176 đại lý với 652 nhân viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi họ tham gia.

Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện đúng quy định; quy trình, thủ tục cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tiếp tục được điều chỉnh theo hướng cải cách thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đơn vị và cá nhân. Trong năm 2017, BHXH tỉnh tập trung công tác kiểm tra, rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định tại Luật BHXH năm 2014. Tính đến ngày 31-12-2017, toàn ngành đã bàn giao được 64.209 sổ BHXH cho người lao động quản lý, đạt 62,6%.

Nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện M’Đrắk giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện M’Đrắk giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Việc xét duyệt hồ sơ hưởng các chế độ BHXH theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy trình, thủ tục hồ sơ, bảo đảm quyền lợi cho người thụ hưởng, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động. BHXH tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với ngành Bưu điện trong công tác quản lý đối tượng và chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong năm đã giải quyết 37.047 lượt người hưởng các chế độ BHXH, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho trên 2,9 triệu lượt người.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy trình, thường xuyên bố trí cán bộ trực để tiếp công dân. Trong  năm, đơn vị đã tiếp 93 lượt công dân và giải quyết 47 đơn thư hỏi, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị các nội dung có liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, đã tiến hành thanh tra 53 đơn vị, kiểm tra 186 đơn vị (trong đó phối hợp kiểm tra liên ngành 29 đơn vị), đạt 121% kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị thu hồi trên 80 triệu đồng; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đơn vị với số tiền trên 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được BHXH tỉnh triển khai một cách toàn diện. Ngoài việc thông tin,  tuyên truyền chính sách và phản ánh kịp thời các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; công khai danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH… trên các cơ quan truyền thông của tỉnh, BHXH tỉnh còn phối hợp thực hiện tuyên truyền đối thoại trực tiếp với người lao động.

Tính đến ngày 31-12-2017, tổng số đối tượng tham gia BHYT là 1.532.916 người, đạt 100,21% kế hoạch và chiếm tỷ lệ bao phủ 81,77% dân số, vượt 0,17% so với chỉ tiêu Chính phủ giao cho tỉnh Đắk Lắk năm 2017. Tổng số thu là 2.651,170 tỷ đồng, đạt 105,94% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; số nợ là 57,291 tỷ đồng, chiếm 2,28% kế hoạch thu.

Một nét nổi bật là BHXH tỉnh đã triển khai quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính như: thực hiện cắt giảm thủ tục hồ sơ, quy trình thực hiện trên tất cả các lĩnh vực tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT; triển khai giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện. Trong năm, toàn ngành BHXH đã tiếp nhận 217.388 hồ sơ, trong đó tiếp nhận qua bưu điện 39.255 hồ sơ (chiếm 18%), qua giao dịch điện tử 12.419 hồ sơ (chiếm 5,7%) cộng với 2.931 hồ sơ của năm 2016 chuyển sang, tổng cộng có 220.319 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết và trả kết quả 217.554 hồ sơ, trong đó trả kết quả qua bưu điện 61.891 hồ sơ (chiếm 28,5%), qua giao dịch điện tử 6.738 hồ sơ, còn 2.765 hồ sơ đang giải quyết.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Lắk.
Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Lắk.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2018, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; tập trung phát triển đối tượng tham gia, trọng tâm là đối tượng BHYT hộ gia đình, học sinh, sinh viên, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Phấn đấu đến cuối năm 2018 tỷ lệ bao phủ BHYT là 84,5% dân số toàn tỉnh. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh sẽ hoàn thành việc cấp mã số BHXH; cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho người lao động. Giải quyết và chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa kịp thời các hành vi gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

 Song song với đó, BHXH tỉnh cũng tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, áp dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ của ngành; khai thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin giám định BHYT và Bộ công cụ tập trung dữ liệu thu, sổ - thẻ và tài chính kế toán. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về nội dung và phương thức tiếp cận người tham gia, đẩy mạnh hình thức tuyên truyền đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động và người lao động…

Nguyễn Thị Xuân

(Phó Giám đốc BHXH tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


(Video) Gỡ khó trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai
Công tác quy hoạch, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần phải có những giải pháp đồng bộ, thể hiện tính chuyên nghiệp, phù hợp với thực tiễn.