Multimedia Đọc Báo in

Tỷ lệ hộ nghèo của thị xã Buôn Hồ giảm còn 3,76%

08:50, 19/12/2018

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Buôn Hồ cho biết, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã chỉ còn 3,76%, giảm 3,92% so với cuối năm 2015 (giảm trung bình trên 1,3%/năm).

Để đạt được kết quả đó, năm 2018, thị xã đã tạo việc làm mới cho 1.783 lao động (đạt 100,73% kế hoạch); đào tạo nghề cho 2.226 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55,63% tổng số lao động.

Bên cạnh đó, thị xã đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người nghèo tại các xã; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật... Các chính sách hỗ trợ tiền điện, cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho hộ nghèo... cũng được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

3123
Hộ nghèo xã Ea Đrông, thị xã Buôn Hồ được hỗ trợ bò phát triển sản xuất. 

Các ngành, đoàn thể cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở, tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. 

Tính từ năm 2016 đến nay, thị xã đã vận động, hỗ trợ xây dựng 106 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết cho 5.639 hộ nghèo vay vốn với tổng dư nợ trên 205 tỷ đồng.

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc