Multimedia Đọc Báo in

79 lao động bị mất việc làm tại huyện Ea Súp sẽ được hỗ trợ

21:07, 08/09/2020
UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Ea Súp. 
 
Cụ thể, 79 người được nhận khoản hỗ trợ này theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9-4-2020 của Chính phủ, số tiền 1 triệu đồng/người. UBND tỉnh giao các sở, ngành bảo đảm nguồn kinh phí cho địa phương thực hiện chi trả; hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc quá trình triển khai bảo đảm quy định.
 
Lạo động tại một cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Ea Súp
Lao động tại một cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Ea Súp. (Ảnh minh họa)
 
Đối với huyện Ea Súp, chịu hoàn toàn trách nhiệm về danh sách, hồ sơ của đối tượng được hỗ trợ, bảo đảm danh sách hỗ trợ không trùng với các đối tượng chi trả khác theo quy định; niêm yết, công khai danh sách đối tượng được hưởng chế độ; phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc chi trả và quyết toán kinh phí theo quy định.
 
Minh Thông

Ý kiến bạn đọc