Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Lắk cấp chứng minh thư tận nhà cho người dân

09:19, 12/10/2016

Vừa qua, Công an huyện Lắk đã phối hợp với Công an xã Đắk Phơi đến tận nhà dân để thực hiện thủ tục cấp đổi chứng minh thư mới cho 15 trường hợp người già yếu, bệnh tật, đi lại khó khăn có nhu cầu cấp đổi chứng minh nhân dân tại các thôn Cao Bằng, buôn Năm, buôn Đung, buôn Liêng Keh, buôn Du Mah (xã Đắk Phơi).

Trong thời gian tới, Công an huyện Lắk sẽ tiếp tục rà soát và hỗ trợ làm thủ tục cấp chứng minh thư mới cho các trường hợp người già yếu đi lại khó khăn, tàn tật trên địa bàn toàn huyện.

                                          H’Yur Je


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin: “Quả ngọt” từ xuất khẩu lao động
Những năm qua, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Cư Kuin đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để nhiều người dân trên địa bàn tham gia lao động tại các quốc gia có nhu cầu cao về lao động, nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.