Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

22:40, 22/12/2017
Sáng 22 - 12, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã giới thiệu tổng quan về Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; thông qua Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 22 - 8 - 2017 về việc thành lập Ban chỉ  đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các dũ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Đắk lắk (gọi tắt là Đề án 896); triển khai Kế hoạch 9273/KH-UBND ngày 21-11-2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án 896 và Kế hoạch 399/KH-CAT-PC64 ngày 24 - 11 - 2017 của Công an tỉnh về việc triển khai Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trong công an nhân dân. 
 
th
Lãnh đạo Công an tỉnh  giới thiệu tổng quan về Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư tại hội nghị. 
 
Theo đó, Đề án 896 được triển khai trên địa bàn tỉnh theo lộ trình: Công tác chuẩn bị (thực hiện trong tháng 12-2017); Hệ thống rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (thực hiện từ năm 2017 đến 2020); Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và cấp số định danh cá nhân (thực hiện từ năm 2017 đến 2020); Triển khai thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở liên quan đến quản lý dân cư (thực hiện từ năm 2017 đến 2020). 
 
th
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Theo đánh giá của Công an tỉnh, cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư có vai trò rất quan trọng, tập hợp thông tin cơ bản nhất của công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, quản lý và lưu trữ bằng hạ tầng thông tin với việc mỗi một người sẽ được cấp một mã số định danh thay thế cho các giấy tờ liên quan tới thân nhân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ, đồng thời góp phần đẩy mạnh dịch công trực tuyến tại địa phương.
 
Hồng Chuyên
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.