Multimedia Đọc Báo in

Giải quyết dứt điểm tình trạng giáo viên hợp đồng vượt chỉ tiêu biên chế ở huyện Krông Pắc trong năm 2017

07:54, 11/12/2017

Việc tuyển dụng hơn 600 giáo viên hợp đồng vượt chỉ tiêu biên chế ở huyện Krông Pắc gây bức xúc trong nhân dân và đội ngũ giáo viên, ảnh hưởng đến ngành Giáo dục huyện.

Cử tri và nhân dân huyện Krông Pắc đề nghị HĐND, UBND tỉnh và các ngành chức năng có giải pháp phù hợp giải quyết vấn đề này để sớm ổn định tình hình tư tưởng nhân dân.

Đề nghị này của cử tri và nhân dân huyện Krông Pắc đã được UBND tỉnh đã trả lời tại Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa IX (diễn ra từ ngày 6 đến 8-12). Cụ thể: UBND huyện Krông Pắc đã có công văn chấm dứt hợp đồng giáo viên, nhân viên không trúng tuyển các kỳ xét tuyển. Tiếp đó có công văn tiếp tục chỉ đạo các trường chấm dứt hợp đồng lao động đã qua thi tuyển nhưng không trúng tuyển. Để tiếp tục giải quyết số hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục còn lại, UBND huyện Krông Pắc đã xây dựng Đề án số 07/ĐA-UBND, ngày 9-1-2017 về sử dụng và giảm số lượng hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế, dự kiến đến năm 2019 giải quyết toàn bộ hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế. Theo Báo cáo số 24/BC-UBND, ngày 23-2-2017 của UBND huyện Krông Pắc, số lượng giáo viên hợp đồng lao động còn 605 người (95 giáo viên mầm non, 282 giáo viên tiểu học và 228 giáo viên trung học cơ sở). Trong đó có 84 chỉ tiêu chưa tuyển dụng, số hợp đồng ngoài chỉ tiêu được giao là 521 người.

Một tiết học của thầy và trò Trường Tiểu học Đinh Núp (xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc)
Một tiết học của thầy và trò Trường Tiểu học Đinh Núp (xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc). Ảnh minh họa

Về phía UBND tỉnh, ngày 15-3-2017 đã ban hành Công văn số 1737/UBND-TH về việc kiểm tra, khắc phục những tồn tại trong công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý trường học và hợp đồng giáo viên tại huyện Krông Pắc. Sở Nội vụ cũng đã có Công văn số 447/SNV-CCVC ngày 12-4-2017 về việc khắc phục tồn tại trong hợp đồng lao động vượt chỉ tiêu biên chế tại huyện Krông Pắc. Theo đó, UBND tỉnh và Sở Nội vụ đã chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện Krông Pắc triển khai thực hiện các nội dung: Đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức của huyện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20-11-2014 của Chính phủ và Kế hoạch số 4345/KH-UBND, ngày 23-6-2015 của UBND tỉnh, phấn đấu đến năm 2021 tinh giản đạt 10% trên tổng số biên chế được giao.

Theo báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, căn cứ vào số lượng viên chức sự nghiệp giáo dục được giao chưa sử dụng; nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục của huyện Krông Pắc trình Sở Nội vụ phê duyệt để tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng hợp đồng giáo viên vượt chỉ tiêu biên chế được giao trong năm 2017.

Nguyên Hoa


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả
Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa UBND huyện Cư M'gar trong những năm gần đây luôn đạt tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Qua đó cho thấy sự nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính của huyện nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức và người dân trên đến thực hiện các TTHC. ​​​​​​​